wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

24°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 13:30

wroclaw.pl strona główna

Reklama

  1. wroclaw.pl
  2. Akademicki Wrocław
  3. WCA
  4. Wrocławskie Konferencje Naukowe
Po raz kolejny we Wrocławiu ruszył program dofinansowania ważnych konferencji naukowych organizowanych przez liderów wrocławskiego świata nauki i sztuki. Shutterstock
Po raz kolejny we Wrocławiu ruszył program dofinansowania ważnych konferencji naukowych organizowanych przez liderów wrocławskiego świata nauki i sztuki.

Po raz kolejny we Wrocławiu ruszył program dofinansowania ważnych konferencji naukowych organizowanych przez liderów wrocławskiego świata nauki i sztuki.

Reklama

O programie Wrocławskie Konferencje Naukowe

Do wzięcia udziału w programie zostały zaproszone wrocławskie uczelnie akademickie publiczne i niepubliczne, instytuty badawcze PAN oraz Zakład Narodowy um. Ossolińskich organizujące konferencje naukowe o szczególnym znaczeniu promocyjnym dla Wrocławia, umacniające jego wizerunek jako miasta nauki.

Jak wnioskować o wsparcie

Decyzje o przyznaniu wsparcia w organizacji konferencji - na podstawie złożonych wniosków – podejmowane będą przez Komisję Programu, powołaną przez Prezydenta Wrocławia.

Wymagane dokumenty: wypełniony wniosek wraz z załącznikami tj. programem konferencji oraz proponowanym budżetem, należy złożyć w Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi (Rynek 13, II p., 50-101 Wrocław).

Termin składania wniosków o dofinansowanie konferencji naukowych planowanych do realizacji w roku 2020: 02 grudnia 2019 r.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Kto może wziąć udział w programie?

Do wzięcia udziału w programie zapraszamy wrocławskie uczelnie akademickie publiczne i niepubliczne oraz instytuty badawcze.

2. Czy w ramach programu mogą aplikować jednostki organizacyjne Uczelni- Instytuty, Katedry oraz Koła Naukowe działające przy uczelniach?

Zarówno instytuty, katedry jak i koła naukowe mogą wnioskować o wsparcie    organizowanych przez siebie konferencji (jako organizator lub współorganizator) w takim przypadku niezbędna jest jednak zgoda Rektora danej Uczelni.

3. Do kiedy i w jakiej formie należy składać wnioski?

Wymagane dokumenty: wypełniony wniosek, program i proponowany budżet konferencji należy składać w formie papierowej w Biurze Współpracy z Uczelniami Wyższymi (Rynek 13, II piętro). Dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione i odpowiednio opieczętowane.

4. W jakim terminie należy składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór wniosków odbywa się do 02.12.2019 r.

 5. W ilu egzemplarzach należy złożyć wniosek ?

Wniosek o dofinansowanie konferencji należy złożyć w jednym egzemplarzu.

6. Ile wniosków w jednej edycji programu może złożyć uczelnia/instytut?

Nie ma ograniczeń co do liczby złożonych wniosków.

7. W jakim języku powinien być wypełniony wniosek?

Wszystkie dokumenty, wniosek oraz załączniki muszą być wypełnione w języku polskim.

8. Kto opiniuje wnioski ?

Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Programu, powołaną przez Prezydenta Wrocławia.

 9. Jak powinien wyglądać budżet? Co jest finansowane w ramach Programu, a czego dofinansowanie Programu nie dotyczy?

  • W ramach programu nie są finansowane usługi tłumaczenia, a także organizacja uroczystych kolacji i przyjęć; materiałów konferencyjnych (długopisy, notesy, torby itp.,
  • W ramach programu finansowane są materiały pokonferencyjne w formie publikacji naukowych etc, podróż, wyżywienie oraz nocleg dla prelegentów.

 10. Jak jest sformalizowana współpraca między Miastem, a uczelnią/instytutem?

Na okoliczność organizacji konferencji uczelnia/instytut zawierają jedną umowę dotacyjną z Gminą Wrocław obejmującą wszystkie zaakceptowane wnioski, na kwotę zatwierdzoną przez Komisję z przeznaczeniem na opłacenie wydatków związanych z organizacją konferencji. Środki zostają przekazane na wskazany rachunek bankowy uczelni/instytutu, po przedłożeniu przez nie „oferty realizacji zadania” i podpisaniu umowy dotacyjnej.

11. Kto podpisuje umowę dotacyjną?

Umowę dotacyjną podpisuje rektor uczelni/dyrektor instytutu bądź inna osoba przez nich upoważniona (na podstawie przedłożonego upoważnienia).

12. Czy trzeba się będzie rozliczać z wydanych funduszy, jeśli tak to w jakiej formie?

Uczelnia/instytut, który otrzymał dofinansowanie ma obowiązek przedłożyć sprawozdanie z realizacji zadania do 30 dni od zakończenia realizacji umowy (o czym mowa w umowie dotacyjnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik do umowy).

13. Jak będzie wyglądać przekazanie środków?

Środki zostają przekazane na wskazany rachunek bankowy uczelni/instytutu, po przedłożeniu przez nich „oferty realizacji zadania” i podpisaniu umowy.

14. Czy są narzucone kryteria? Jak powinna wyglądać konferencja? Jakie wnioski będą pozytywnie rozpatrywane?

W pierwszej kolejności Komisja przyznaje dofinansowanie na organizacje konferencji o ściśle naukowym charakterze i szczególnym znaczeniu promocyjnym dla Wrocławia, umacniające jego wizerunek jako miasta nauki.

Kontakt w sprawie Wrocławskich Konferencji Naukowych

Wrocławskie Centrum Akademickie

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia

Rynek 13, 50-101 Wrocław

Monika Płoszaj

tel.: +48 71 770 20 04
monika.ploszaj[at]um.wroc.pl

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl