wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 26°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Akademia Młodych Uczonych i Artystów

Redakcja www.wroclaw.pl,
Akademia Młodych Uczonych i Artystów jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Działa od 2010 r. Jej celem jest wspieranie talentów. Shutterstock
Akademia Młodych Uczonych i Artystów jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Działa od 2010 r. Jej celem jest wspieranie talentów.

Akademia Młodych Uczonych i Artystów jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Działa od 2010 r. Jej celem jest wspieranie talentu wybitnych młodych naukowców i artystów. Akademia jest miejscem interdyscyplinarnej, swobodnej i żywej wymiany intelektualnej na najwyższym poziomie.

Reklama

O programie

O programie

Patronat nad Akademią sprawuje honorowa Kapituła w składzie:

  • prof. Andrzej Białas – Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
  • prof. Marek Bojarski – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
  • dr Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia
  • prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk
  • prof. Tadeusz Luty – Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  • prof. Maciej Żylicz – Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Działalność Akademii

Akademia Młodych Uczonych i Artystów funkcjonuje jako zespół opiniodawczo-doradczy Prezydenta Wrocławia. Główną ideą Akademii jest jedność wiedzy, szczególnie ważna w odniesieniu do dyscyplin znacznie od siebie oddalonych. Działalność Akademii wskazuje na uzupełnianie i dopełnianie się tych dziedzin oraz pozwala obalić nieprawdziwy mit, że humanistą jest ten, kto nie zna i nie lubi nauk ścisłych, a ścisłowcem jest ten, kto nie lubi przedmiotów humanistycznych. Struktura współczesnej wiedzy naukowej jest złożona i związki zachodzące pomiędzy jej częściami nie są  widoczne. Podczas spotkań Akademii związki te są wyławiane i poddawane krytycznej dyskusji. Specjaliści różnych dziedzin przyglądają się nawzajem różnym sposobom myślenia i kultywowania wiedzy, tym samym ich sposoby myślenia konfrontują się, przenikają  i mieszają ze sobą. 

Efekty współpracy naukowców można poznać podczas licznych seminariów, konferencji czy warsztatów prowadzonych  przez nich samych lub zaproszonych wybitnych naukowców oraz popularyzatorów nauki i innowacji. Członkowie Akademii Młodych Uczonych i Artystów również tworzą interdyscyplinarne zespoły badawcze a także prowadzą w swoim gronie projekty naukowe. Kierunek działalności Akademii zależy przede wszystkim od jej członków – to oni nadają jej ostateczny kształt oraz określają tematyczny obszar jej zainteresowań. Długość kadencji członków wynosi 5 lat z możliwością wydłużenia.

Kto może starać się o przyjęcie do Akademii Młodych Uczonych i Artystów?

  • Zaproszenie do Akademii skierowane jest do osób w wieku do 35 lat, wywodzących się ze środowisk akademickich instytutów badawczych, uczelni z Wrocławia i Dolnego Śląska reprezentujących rozmaite dziedziny i dyscypliny nauki i sztuki.
  • Osoby te muszą wykazać się wybitnymi osiągnięciami w swojej dyscyplinie oraz zainteresowaniem aktywną współpracą z przedstawicielami rozmaitych dziedzin nauki i sztuki.

Kontakt

Wrocławskie Centrum Akademickie

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia

Rynek 13 (II p.), 50-101 Wrocław

Kontakt z WCA

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl