Segregacja odpadów

Od wejścia w życie nowej ustawy o odpadach minął już rok. W tym czasie bardzo wiele mówiło się o konieczności segregacji śmieci oraz o korzyściach, jakie niesie ona ze sobą. Wiedza ta jest jednak dość szczegółowa i rozległa, dlatego warto wciąż przypominać najważniejsze założenia segregacji śmieci.


W końcu dzięki tym prostym, codziennym gestom możemy zrobić wiele dobrego dla innych oraz dla naszej planety. Oczywiście najlepiej byłoby unikać sytuacji, w których produkowane są śmieci. To jednak w erze jednorazowych opakowań zadanie niemalże niemożliwe. Normalne jest zatem, że podczas codziennego życia w naszych domach generujemy ogromną ilość śmieci. Co możemy zrobić? Po pierwsze, unikać odpadów tam, gdzie to możliwe, np. w sklepach zastąpić plastikowe torby tymi materiałowymi. Skoro jednak śmieci i tak nawarstwiają się w naszych domach, możemy je segregować. Jak robić to mądrze? Po pierwsze, należy pamiętać o głównych pięciu grupach odpadów, które powinny być od siebie oddzielane. Są to: tworzywa (plastik, metal, opakowania wielomateriałowe), papier, szkło, odpady zielone oraz odpady zmieszane. 
 

Informacje na temat segregacji:
ekosystem
 
www.wroclaw.pl
Wrocław


Zgłoś uwagę