Głosowanie - Wrocławski Budżet Obywatelski Głosuj

Rozpoczynamy konsultacje Strategii Wrocław 2030

Czytaj więcej

Strategia Wrocław 2030

  • To jest najważniejszy dokument programujący przyszłość Wrocławia na najbliższe kilkanaście lat. Możesz być jego współautorem. Obok znajdziesz najważniejsze fragmenty strategii.

  • Misja

  • Wizja

  • Cel

  • Wskaźniki

Harmonogram

Zobacz, jak będzie powstawać strategia rozwoju Wrocław 2030.

data opis
grudzień 2017 Przyjęcie przez Radę Miejską Wrocławia w formie uchwały Strategii Wrocław 2030
październik 2017 Zakończenie prac nad Strategią Wrocław 2030