Strategia Wrocław 2030

Przeczytaj Strategie Wrocław 2030! Nowa wersja Strategii Wrocław 2030 powstała w wyniku konsultacji, które prowadziliśmy od 2015 r.

Czytaj więcej

Jak powstawała strategia Wrocław 2030?

Jeszcze żadna wrocławska strategia nie powstawała tak, jak Strategia Wrocław 2030 – z udziałem wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Czytaj więcej

Strategia Wrocław 2030

  • To jest najważniejszy dokument programujący przyszłość Wrocławia na najbliższe kilkanaście lat. Możesz być jego współautorem. Obok znajdziesz najważniejsze fragmenty strategii.

  • Misja

  • Wizja

  • Cel

  • Wskaźniki