W piątek spotkanie o nowej strategii!

Przyjdź porozmawiać o propozycji nowej misji strategicznej miasta: „Wrocław miastem pięknym, mądrym, zasobnym – miastem, które jednoczy i inspiruje”. Spotykamy się już w najbliższy piątek, 30 czerwca 2017 r., o godz. 14.00, w Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184.

To ostatnie spotkanie z czerwcowej serii konsultacji projektu Strategii Wrocław 2030. Szczegóły znajdziesz na stronie: Strategii Wrocław 2030. Projekt strategii przeczytasz tu. Spotkanie potrwa do godz. 16.00.

Proponowana nowa misja strategiczna ma zastąpić dotychczasową: „Wrocław miastem spotkania – miastem, które jednoczy”. Ten cytat z Jana Pawła II przyświecał naszemu miastu od 1998 r. Władze Wrocławia uznały, że tę misję udało się wypełnić – przyciągamy studentów, turystów, inwestorów, uczestników imprez kulturalnych i masowych. Nie porzucając działań na tym obszarze postanowiliśmy postawić sobie nowe cele. Stąd właśnie propozycja nowej misji.

W zamierzeniu ma ona być ponadczasowa – aktualna nawet za 50 czy 100 lat. Nowa strategia miasta – Strategia Wrocław 2030 – ma być narzędziem wdrażania misji w ciągu najbliższych kilkunastu lat.

Jeśli nie możesz być z nami w piątek w Zajezdni – nic straconego. Swoje propozycje możesz podesłać nam korzystając z formularza

Do końca sierpnia przygotujemy kolejną wersję projektu strategii, uwzględniającą przynajmniej część zgłoszonych uwag. We wrześniu opublikujemy ją w BIP-ie (Biuletynie Informacji Publicznej). Będzie to ostatnia okazja, by zgłaszać uwagi do dokumentu. Będziemy na nie czekać do końca września.

W październiku powstanie ostateczna wersja projektu Strategii Wrocław 2030. Przekażemy ją Radzie Miejskiej. Mamy nadzieję, że radni przyjmą ją w formie uchwały do końca 2017 r.