Zgłoś swój pomysł

Zaproponuj swoje pomysły, które moglibyśmy wpisać do Strategii Wrocław 2030. Wpisz je do tabeli i przekaż ją nam.

Tabelę nazwaliśmy macierzą. Zanotuj w niej swoje propozycje i przekaż nam tabelę na którymś ze spotkań konsultacyjnych albo sfotografuj macierz i zdjęcie prześlij nam za pomocą formularza. Wszystkie pomysły przeanalizujemy, a najciekawsze wykorzystamy.

Jak wypełnić macierz

Macierz jest aktywna – będzie można ją poprawiać, uzupełniać, aktualizować przez cały czas trwania Strategii – do 2030 r. W macierzy umieszczamy przeważnie dość ogólne zapisy. Na przykład, nie piszemy, że zamierzamy poprowadzić nową linię tramwajową do konkretnego punktu, ale deklarujemy, że chcemy ograniczać ruch samochodowy (zwłaszcza w centrum) oraz łączyć ze sobą systemy transportu publicznego. Dlaczego te propozycje są tak ogólne? Bo Strategia ma wyznaczać główne kierunki polityki miasta, z których mają dopiero wynikać bardziej konkretne programy sektorowe i plany inwestycyjne. W kilku przypadkach takie szczegółowe dokumenty już istnieją – przykładem jest właśnie komunikacja miejska, opisana we „Wrocławskiej polityce mobilności” z 2013 r. oraz w „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia” z 2016 r. Chcemy, by Strategia Wrocław 2030 była spójna z tego typu dokumentami.

Rubryki w macierzy są już nazwane. W kolumnach – pięć składników misji miasta(opis znajdziesz tu), zaś w wierszach – siedem priorytetów, czyli dziedzin życia, które uznaliśmy za szczególnie istotne dla Wrocławia. Oto one: 

  • Mobilność (tj. sposoby przemieszczania się: w autobusach i tramwajach, samochodach, na rowerach, pieszo). Ponieważ chcemy szybciej i wygodniej poruszać się po mieście.
  • Jakość środowiska i przestrzeni miejskiej. Ponieważ chcemy więcej zieleni, czystego powietrza oraz dobrze zagospodarowanego i utrzymanego miasta.
  • Przedsiębiorczość. Ponieważ chcemy wzmacniać lokalny biznes i tradycje rzemieślnicze, promować produkty lokalne i ożywiać przemysł.
  • Gospodarka kreatywna i innowacyjna, powiązana z nauką. Ponieważ chcemy, by Wrocław był miastem silnych szkół i uczelni, prężnych startupów i zagłębiem e-usług dla Dolnego Śląska.
  • Zdrowi i aktywni mieszkańcy. Ponieważ chcemy, by przestrzeń miejska sprzyjała zarówno rekreacji i sportowi amatorskiemu, jak i osobom słabszym, starszym, nie w pełni sprawnym oraz dzieciom.
  • Miasto otwartych głów i otwartych drzwi. Jesteśmy ciekawi świata. Sami też sporo wytwarzamy – i chętnie się tym dzielimy. Chcemy współpracować. Nie zamykamy się na gości z zewnątrz, niezależnie od tego, skąd tu przybywają. Chcemy, by wszyscy czuli się u nas dobrze i bezpiecznie, by poznawali naszą bogatą kulturę.
  • Governance – czyli wspólne rządzenie. To styl i jakość władzy samorządowej: pracy prezydenta, miejskich urzędników i radnych. To włączanie mieszkańców do decydowania o mieście (partycypacja). To współpraca sektorów publicznego, prywatnego i społecznego. To także decentralizacja samorządu – chcemy, by wrocławianie mieli więcej władzy w swoim mieście.

Pobierz macierz do wydruku .PDF

Zgłaszanie uwag zostało zakończone.