Strategia Wrocław 2030 – zobacz, jak możesz zmienić Wrocław

W październiku do 1000 losowo wybranych mieszkańców Wrocławia trafiły broszury dotyczące Strategii Wrocław 2030. To ważny dokument na temat kierunków rozwoju miasta i warto się z nim zapoznać – mówi Dyrektor Biura Strategii Miasta Marzena Horak.

Razem z akademickim numerem biuletynu wroclaw.pl losowo wybrani wrocławianie otrzymali broszury, w których na 16 stronach przedstawione zostały najważniejsze założenia Strategii. Jak napisał w załączonym liście prezydent Jacek Sutryk: „W tym trudnym i niepewnym czasie, to szczególnie ważne, abyśmy wszyscy wiedzieli, jak chcemy zmieniać nasze miasto”. 

Strategia Wrocław 2030 wytycza kierunki rozwoju dla Wrocławia na kolejne 10 lat. Powstała przy współudziale mieszkańców, którzy tak wypowiedzieli się we wstępie: - My, mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia chcemy mieć lepszą i sprawniejszą komunikację miejską, czystsze powietrze, znacznie więcej zieleni. Chcemy, by przestrzeń i miejskie usługi były przyjazne i dostępne dla wszystkich – bez względu na stan zdrowia i zasobność portfela. Chcemy mieć coraz większy wpływ na to, co dzieje się w mieście. Chcemy, by nasze wspólnoty, rodziny, środowiska były coraz silniejsze, sprawniejsze i coraz poważniej traktowane. Jako twórcy, przedsiębiorcy i innowatorzy chcemy mieć coraz więcej możliwości realizowania swoich pomysłów i zarabiania – i to w skali międzynarodowej. 

Strategia powstawała blisko dwa lata, Rada Miejska Wrocławia uchwaliła ją w lutym 2018 roku. Z jej treścią można zapoznać się na na stronie Strategii.

Przeczytaj, bo warto wiedzieć

Broszura, która trafiła do mieszkańców, to kompendium wiedzy – zawiera m.in. opis głównych założeń Strategii, wyjaśnia, jakie wartości są ważne dla miasta i jak miasto chce je realizować. Przeczytać w niej także możemy, jakie cele zostały wytyczone i jak mierzona będzie ich realizacja. Kontrolowaniem wdrażania Strategii zajmuje się specjalny Komitet Monitorujący.

Warto przeczytać tę broszurę, aby zobaczyć, na jak wiele rzeczy w mieście mamy wpływ. O Strategii Wrocław 2030 można przeczytać także w kolejnych numerach biuletynu wroclaw.pl (pierwszy artykuł pojawił się w numerze 13).