wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

21°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 23:05

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Konsultacje społeczne
  4. Zakończone konsultacje
  5. 2023
  6. Jakiej strefy czystego transportu potrzebujemy? (Etap II)
  7. Jakiej strefy czystego transportu potrzebujemy? (Etap II) [Raport z konsultacji]

O konsultacjach

Podczas drugiego etapu konsultacji społecznych ocenialiśmy przedstawioną przez Urząd Miejski Wrocławia propozycję kształtu Strefy: jej obszar, kryteria wjazdu oraz wyłączenia od ograniczeń poruszania się po wrocławskiej SCT. Zastanawialiśmy się również nad zawartym w propozycji harmonogramem wprowadzenia Strefy. 

Konsultacje były kontynuacją wcześniejszej rozmowy zakończonej podsumowaniem w postaci raportu.

W ramach drugiego etapu konsultacji Strefy Czystego Transportu wykorzystano szczególną formę konsultacji społecznych, jaką jest narada obywatelska. Narada obywatelska jest metodą przygotowywania rekomendacji w przypadku złożonych spraw. Polega na tym, że do dyskusji zaprasza się określoną liczbę osób wybranych losowo, by reprezentowały interesy różnych grup społecznych.

Uczestnicy i uczestniczki narady wysłuchują specjalistów i specjalistek oraz zaangażowanych stron, następnie rozmawiają na temat, którego dotyczy narada. Owocem ich pracy są rekomendacje wskazujące najlepsze możliwe rozwiązanie.

Decyzją uczestników i uczestniczek narady została ona wydłużona o jeden dzień, aby głosowanie nad rekomendacjami przebiegło bez pośpiechu i z należytą starannością.

Więcej o naradzie w sprawie sct - tutaj.

Podsumowanie

Najważniejszym wnioskiem z narady obywatelskiej dotyczącej Strefy Czystego Transportu we Wrocławiu jest fakt, że na drugim etapie konsultacji społecznych nie uzyskaliśmy konsensusu co do kształtu, zasad i harmonogramu wdrażania Strefy.

Zebrane rekomendacje są niespójne, często wzajemnie sprzeczne i trudno na tej podstawie wypracować wnioski co do rozwiązań w zakresie SCT. Dalsze prace wymagają przygotowania kolejnych analiz z udziałem środowiska naukowego. Podczas narady odbyło się wiele rozmów na temat zasadności wprowadzania Strefy Czystego Transportu, jej granicy, harmonogramu czy listy wyłączeń.

Wszyscy uczestnicy i uczestniczki, mimo wszystko, stwierdzili zgodnie, że należy podejmować przeróżne działania mające na celu poprawę jakości powietrza we Wrocławiu. W ich ocenie narzędzie, jakim jest Strefa Czystego Transportu, jest kontrowersyjne i należy możliwie jak najlepiej przeanalizować m.in. aspekty prawne jej wprowadzenia, zasadność pod względem poprawy jakości powietrza czy długofalowe konsekwencje społeczno-gospodarcze. 

Dla podjęcia decyzji potrzebne jest więcej danych, analiz, wiedzy, ale także publicznej dyskusji oraz oceny doświadczeń zebranych przez inne miasta. Będzie to możliwe dzięki decyzjom podjętym przez władze Warszawy, w której Strefa rozpocznie funkcjonowanie 1 lipca 2024 r. oraz Krakowa, który pierwotnie uchwalił tę samą datę wdrożenia strefy, jednak radni nowej kadencji zdecydowali się przesunąć ją o rok (1 lipca 2025 r.), celem przeprowadzenia pogłębionych analiz i konsultacji.

W związku z tą sytuacją Prezydent Wrocławia podjął decyzję, że jako miasto potrzebujemy więcej czasu na zebranie dodatkowych danych i symulacji eksperckich, przedyskutowanie ich oraz dobór optymalnych narzędzi dla poprawy jakości powietrza w mieście. 

Impulsem do powrotu do prac nad SCT będzie jasne oczekiwanie ze strony wrocławianek i wrocławian lub Rady Miejskiej Wrocławia, do której należy ostateczna decyzja w tej sprawie albo zmiana otoczenia prawnego, np. w odniesieniu do zapisów Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Kluczowe jest także zdecydowanie większe wsparcie dla samorządów i społeczności lokalnych ze strony instytucji na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim, zarówno o charakterze organizacyjnym, jak i finansowym, a także wzmocnienie działań edukacyjnych oraz informacyjnych w zakresie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami powietrza, ich źródeł, rodzajów i konsekwencjach dla zdrowia i jakości życia mieszkanek i mieszkańców miast. Takich działań nie da się skutecznie prowadzić wyłącznie na poziomie lokalnym.

Zgodnie z rekomendacjami narady, w przypadku ewentualnego powrotu do prac nad Strefą Czystego Transportu we Wrocławiu, w zdecydowanie większym stopniu w prace powinno zostać zaangażowane środowisko naukowe. W trakcie narady wyraźnie wybrzmiała konieczność wzmocnienia jego uczestnictwa oraz brak zaufania do danych i analiz przygotowywanych przez podmioty związane z rynkiem, a zwłaszcza branżą motoryzacyjną.

Osią takiej współpracy, po ewentualnym wznowieniu prac, powinna być weryfikacja założeń SCT w kontekście celu jej wdrożenia. Zarówno zgodnie z przepisami prawa, jak i intencją wyrażoną w trakcie narady obywatelskiej powinno nim być doprowadzenie do stanu, w którym powietrze we Wrocławiu spełnia określone prawem normy jakości.

Stan ten powinien być jednak lepiej niż obecnie mierzony i monitorowany, co także wyraźnie wybrzmiało w dyskusjach w trakcie narady. W tym zakresie Wrocław zwróci się z wnioskiem do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o rozwój obecnego systemu stacji pomiarowych w mieście – dla uzyskania szerszego spektrum danych.

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom, ale także instytucjom i organizacjom za udział w konsultacjach. Wasz głos jest ważny!

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl