wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

0°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 13:00

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Konsultacje społeczne
 4. Trwające konsultacje
 5. Jakiej strefy czystego transportu potrzebujemy? (Etap II)
Ręce trzymające symboliczne dymki – symbol rozmowy. Grafika ilustracyjna Rys. Katarzyna Domżalska
Ręce trzymające symboliczne dymki – symbol rozmowy. Grafika ilustracyjna

Konsultacje dotyczące propozycji kształtu strefy czystego transportu we Wrocławiu: jej obszaru, kryteriów wjazdu do niej, harmonogramu jej wdrażania i wyłączeń z wjazdu do niej.

Dlaczego organizowany jest drugi etap konsultacji?

Od początku zakładano, że konsultacje społeczne na temat SCT odbędą się w kilku krokach. Było to także wyraźnie komunikowane. Przedmiotem pierwszego etapu konsultacji była przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, ekspercka propozycja kształtu strefy czystego transportu. Została ona opracowana w trzech wariantach w zakresie obszaru oraz kryteriów wjazdu. Celem pierwszego etapu konsultacji było zebranie opinii mieszkańców i mieszkanek na temat tych propozycji i wypracowanie – na podstawie propozycji ekspertów oraz opinii przedstawionych podczas konsultacji – stanowiska Urzędu na ten temat.

Ponieważ na pierwszym etapie konsultacji dały o sobie znać przede wszystkim obawy związane z zagrożeniem części mieszkańców i mieszkanek wykluczeniem komunikacyjnym, Urząd zaproponował złagodzenie pierwotnych założeń poprzez:

 • zmianę harmonogramu wdrażania kolejnych etapów SCT (późniejsze niż pierwotnie planowano wprowadzenie drugiego i trzeciego), co będzie skutkować dłuższym czasem na przygotowanie się do wprowadzanych zmian;
 • wyłączenie na pierwszym etapie (tj. do 2030 r.) mieszkańców i mieszkanek strefy z ograniczeń w zakresie możliwości poruszania się po strefie własnymi samochodami, niezależnie od wieku aut czy spełnianej normy emisji spalin.
 • Czy Wrocław musi wprowadzić strefę czystego transportu?

  Tak. Obowiązek taki nakłada na Miasto przyjęta 13 lipca 2023 r. przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego aktualizacja wojewódzkiego programu ochrony powietrza. Ponadto takie zobowiązania ze strony polskiego rządu zamieszczone są w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), czyli w uzgodnieniu z Komisją Europejską na temat przekazywania środków wspierających polską gospodarkę po kryzysie związanym ze skutkami pandemii. Co prawda Wrocław nie jest tam wymieniony wprost, ale wskazuje się, że SCT powinna być wdrożona w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., gdzie wystąpiło przekroczenie dopuszczalnego poziomu emisji dwutlenku azotu. Stolica Dolnego Śląska jest jednym z czterech miast, obok Warszawy, Krakowa i Katowic, które spełniają kryteria nałożenia tego obowiązku.

  Jak zmieniła się sytuacja prawna od czasu poprzednich konsultacji?

  Jak wyjaśniono w poprzednim pytaniu, Sejmik Województwa Dolnośląskiego zobowiązał Prezydenta Wrocławia do rozpoczęcia wdrażania strefy czystego transportu od 2025 r.

  Ponadto, także w okresie wakacyjnym, na poziomie krajowym wprowadzono kilka zmian prawnych ułatwiających funkcjonowanie stref czystego transportu. Chodzi tu przede wszystkim o możliwość automatycznej kontroli uprawnień do poruszania się po takiej strefie. Użytkownicy samochodów nie będą już musieli zgłaszać się do urzędów, aby nabyć specjalną nalepkę (jak było dotychczas). Ich prawo do poruszania się po SCT będzie sprawdzane automatycznie poprzez odczyt tablicy rejestracyjnej i weryfikację danych (norma emisji, rodzaj stosowanego paliwa, wiek samochodu) w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Wszystkie zarejestrowane w Polsce samochody od września 2023 r. mają uzupełnione dane dotyczące spełnianej normy emisji spalin, co można sprawdzić na przykład w aplikacji mObywatel.

  Nalepki prawdopodobnie nadal będą potrzebne w dwóch przypadkach:

 • pojazdów zarejestrowanych za granicą,
 • pojazdów nie spełniających kryteriów wjazdu opartych na normach emisji spalin lub wieku, ale dopuszczonych do poruszania się po strefie na podstawie innych, lokalnych kryteriów (np. dotyczących mieszkańców i mieszkanek danej strefy).
 • Jakie będą dalsze losy projektu?

  Propozycja kształtu strefy czystego transportu przedstawiona przez Urząd Miejski Wrocławia wraz z rekomendacjami narady obywatelskiej będzie podstawą do opracowania projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia ustanawiającej strefę czystego transportu.

  Kto może być Stroną narady?

  W naradzie mogą wziąć udział Osoby uczestniczące, Strony oraz Osoby obserwujące. Strony to osoby zaproszone do narady mające głos doradczy. Rekrutowane są spośród ekspertów i ekspertek w przedmiocie narady. To mogą być osoby występujące w imieniu jednostek miejskich czy stron społecznych reprezentujących interesy różnych grup mieszkańców i mieszkanek Wrocławia, przy czym organizacje społeczne, których przedstawiciele lub przedstawicielki uczestniczą w naradzie, nie mogą dodatkowo występować w roli Stron.

  Jeżeli chciałbyś, chciałabyś być Stroną w naradzie, zachęcamy do zgłoszenia drogą mailową na adres: konsultacje[at]feps.pl.

  Masz szczególne potrzeby?

  Jako organizatorom zależy nam, aby w konsultacjach mogły uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby. Jeżeli masz specjalne potrzeby, a chcesz wziąć udział w naradzie, powiedz o tym przez formularz zgłoszeniowy, postaramy się je uwzględnić.

  Nazwa
  Jakiej strefy czystego transportu potrzebujemy? (Etap II)
  Co konsultujemy?
  Strefę czystego transportu we Wrocławiu
  Termin
  24 października – 10 grudnia 2023 r.
  Zakres

  Propozycja kształtu strefy czystego transportu we Wrocławiu Urzędu Miejskiego Wrocławia obejmująca:

  • obszar, kryteria wjazdu do strefy,
  • harmonogram wdrażania SCT,
  • wyłączenia z ograniczeń wjazdu do strefy.

  Cel
  Przedstawienie propozycji Urzędu Miejskiego Wrocławia na temat kształtu strefy czystego transportu po pierwszym etapie konsultacji społecznych i zebranie rekomendacji narady obywatelskiej na ten temat.
  Formy

  NARADA OBYWATELSKA | 18 i 25 listopada oraz 2 grudnia 2023 r. | Spotkania dla wylosowanych uczestników i uczestniczek, zgodnie z regulaminem na stronie konsultacji

  Kto konsultuje?
  Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, spośród których wyłoniony zostanie skład narady obywatelskiej.
  Efekt
  Raport z konsultacji

  Zapisz datę!

  • Start konsultacji
  • Spotkanie informacyjne
  • Narada obywatelska
  • Zakończenie konsultacji

  Reklama
  Powrót na portal wroclaw.pl