wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

27°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 14:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Konsultacje społeczne
 4. Zakończone konsultacje
 5. 2023
 6. Jakiej strefy czystego transportu potrzebujemy?
Auto w kłębach spalin. Grafika ilustracyjna Rys. Katarzyna Domżalska
Auto w kłębach spalin. Grafika ilustracyjna

Konsultacje dotyczące wprowadzenie strefy czystego transportu we Wrocławiu: jej obszaru, kryteriów ograniczeń wjazdu do strefy i wyłączeń z nich oraz etapów realizacji.

ZGŁOŚ OPINIĘ

e-formularz

Skąd inicjatywa utworzenia strefy czystego transportu (SCT) we Wrocławiu?

Jakość powietrza we Wrocławiu jest niesatysfakcjonująca, w związku z tym szukamy różnych sposobów na jej poprawę. W 2018 r. przyjęto ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, pozwalającą samorządom tworzyć strefy czystego transportu, właśnie w celu ograniczenia negatywnego wpływu użytkowania samochodów na jakość powietrza i zdrowie mieszkańców i mieszkanek.

Pierwsze rozmowy o wprowadzeniu w mieście strefy, gdzie miałyby obowiązywać szczególne zasady poruszania się (np. ograniczenie wjazdu pojazdów o określonym typie silników do centrum miasta) miały miejsce już podczas wrocławskiego panelu obywatelskiego w 2020 r. Temat ten poruszany był również przez organizacje pozarządowe i ruchy społeczne zajmujące się zdrowiem i jakością życia. Przejawem tej dyskusji jest stanowisko Rady Osiedla Przedmieście Oławskie, która wiosną 2022 r. przyjęła uchwałę z postulatem utworzenia takiej strefy obejmującej to osiedle.

W lipcu 2022 r. pracownia Research Collective przeprowadziła badania opinii publicznej w polskich miastach dotyczące poparcia dla utworzenia strefy czystego transportu w sowim mieście. W skali kraju za wprowadzaniem strefy czystego transportu jest 58 proc. badanych, w Warszawie i Łodzi już po 66 proc., a we Wrocławiu aż 74 proc. ankietowanych.

Dodatkowym argumentem za wprowadzeniem SCT są ustalenia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Zgodnie z zapisami tego dokumentu SCT będą obowiązkowe dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, gdzie notuje się przekroczone stężenie szkodliwych substancji (zawartość w powietrzu dwutlenku azotu – NO₂) w stosunku do unijnych progów (Wrocław jest jednym z nich).

Kiedy miałaby zostać wprowadzona SCT we Wrocławiu?

Po ustaleniu zasad funkcjonowania strefy potrzebny jest okres co najmniej roku na ich wprowadzenie. Chodzi tu zarówno o przygotowanie i zainstalowanie odpowiedniego oznakowania, jak też zakup i montaż niezbędnego sprzętu (np. kamery odczytujące numery rejestracyjne). Ten czas jest także potrzebny użytkownikom i użytkowniczkom aut na ewentualną zmianę zachowań komunikacyjnych.

Kto zdecyduje o kształcie i zasięgu strefy oraz o obowiązujących restrykcjach?

Zdecyduje o tym Rada Miejska Wrocławia przez przyjęcie uchwały o utworzeniu strefy czystego transportu. Wprowadzenie strefy, jak i jej każdorazowa zmiana, wymagają przeprowadzenia konsultacji społecznych. W związku z tym również mieszkanki i mieszkańcy miasta mają wpływ na jej kształt.

Chcesz wiedzieć więcej?

Kliknij tutaj – znajdziesz tu bardziej szczegółowe pytania, jest ich też więcej, co pozwoli Ci zdobyć dodatkowe informacje na temat strefy czystego transportu. Oczywiście kompleksową wiedzę na temat strefy czystego transportu proponowanej we Wrocławiu znajdziesz w raporcie.

Masz specjalne potrzeby i chcesz uczestniczyć w konsultacjach?

Jako organizatorom zależy nam, aby w konsultacjach mogły uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby. Jeżeli masz specjalne potrzeby, napisz do nas (adres: konsultacje[at]feps.pl) najpóźniej 5 dni przed planowanym wydarzeniem, postaramy się zapewnić Ci możliwość udziału w konsultacjach społecznych.

Nazwa
Jakiej strefy czystego transportu potrzebujemy?
Co konsultujemy?
Strefa czystego transportu we Wrocławiu
Termin
30 marca – 30 kwietnia 2023 r.
Zakres
 • Wprowadzenie strefy czystego transportu we Wrocławiu
 • Obszar objęty strefą czystego transportu
 • Kryteria ograniczeń wjazdu do strefy czystego transportu
 • Wyłączenia z ograniczeń wjazdu do strefy czystego transportu
 • Etapy wprowadzania strefy czystego transportu we Wrocławiu
Cel
 • Poinformowanie mieszkańców i mieszkanek Wrocławia o korzyściach i zagrożeniach wprowadzenia strefy czystego transportu we Wrocławiu.
 • Zebranie opinii na temat rekomendacji wprowadzenia strefy.
Formy

E-FORMULARZ OPINII | 30.03 – 30.04.2023 r. | Dostępny na stronie konsultacji.

FORMULARZ OPINII | 30.03 – 30.04.2023 r. | Dokument do wypełnienia w wersji drukowanej | ODLOT. Strefa Partycypacji, ul. Piłsudskiego 34 | Poniedziałki i wtorki (9.00–13.00) oraz czwartki (13.00–18.00)

E-SPOTKANIE | 13.04.2023 r., godz. 17:30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting.

DEBATA | Techniczne i zdrowotne skutki wprowadzenia SCT | 18.04.2023 r., godz. 17.30 | ODLOT. Strefa Partycypacji, ul. Piłsudskiego 34

DEBATA | Społeczne i ekonomiczne skutki wprowadzenia SCT | 26.04.2023 r., godz. 17.30 | ODLOT. Strefa Partycypacji, ul. Piłsudskiego 34

ROZMOWA Z MŁODYMI

 • warsztaty z przedstawicielami młodzieżowych organizacji społecznych
Kto konsultuje?
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia
Efekt
Raport z konsultacji, który stanowić będzie podstawę do dalszych prac nad strefą

ZAPISZ DATĘ!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl