wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-1°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 09:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Strefa Czystego Transportu – będą kolejne konsultacje z mieszkańcami

Strefa Czystego Transportu – będą kolejne konsultacje z mieszkańcami

Wydział Partycypacji Społecznej,

Tramwaj MPK / zdjęcie ilustracyjne fot. Oleksandr Poliakovsky
Tramwaj MPK / zdjęcie ilustracyjne

Ostatnia narada związana z wprowadzeniem „Strefy Czystego Transportu” we Wrocławiu jest drugim etapem konsultacji społecznych. Miasto potwierdziło kolejny etap rozmów z mieszkańcami.

Strefa Czystego Powietrza jest potrzebna

Zmiany klimatu i wywołane tym skutki są faktem. Stwarzają zagrożenie dla zdrowia, przyczyniają się także do realnego pogorszenia jakości życia, zwłaszcza w dużych miastach, takich jak Wrocław. Realną jest groźba nieodwracalnych zmian, które przynosi rozrost miejskich wysp ciepła, jak i fakt, że pokolenie naszych dzieci może być pierwszym, które będzie żyło w warunkach gorszych niż ich rodzice. Wszyscy musimy wziąć za to odpowiedzialność i temu przeciwdziałać, poprzez racjonalne i zrozumiałe dla wszystkich działania.

Jednym z ważnych aspektów pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia jest polepszenie jakości powietrza, którym oddychają wrocławianie. Robimy to przez szereg projektów, jak program „Zmień piec”, a także ostatnio komentowane konsultowanie przyszłego projektu „Strefy Czystego Transportu”. 
Jacek Pluta, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia

Ostatnia narada związana z wprowadzeniem „Strefy Czystego Transportu” we Wrocławiu jest drugim etapem konsultacji społecznych. Pierwszym krokiem w tej sprawie było pięć spotkań, w których łącznie uczestniczyło przeszło 400 osób. Dodatkowo za pośrednictwem Internetu 1382 osoby skorzystały z e-formularza, a pozostałe 40 osób zdecydowało się wysłać swoje opinie pocztą mailową oraz tradycyjną.

Sama narada odbywa się w warunkach transparentnych, o czym może świadczyć fakt, że poza Urzędem Miejskim w jej koordynację jest włączona organizacja pozarządowa, która ma wieloletnie i ogólnopolskie doświadczenie w prowadzeniu działań partycypacyjnych. Naradę reguluje regulamin, który powstał w oparciu o wiedzę praktyczną oraz akademicką. Uściślając, oprócz osób uczestniczących w naradzie, które reprezentują różne środowiska – te za, przeciw i neutralne względem strefy czystego transportu – są tam też niezależni obserwatorzy, którzy się sami zgłosili, a którzy mogą zgłaszać organizatorowi ewentualną niezgodność z regulaminem lub inne uchybienia.

W tym miejscu podkreślamy, że do narady mógł zgłosić się każdy. Żaden mieszkaniec Wrocławia nie był wykluczony z tej możliwości. Ponadto Urząd Miejski zapowiadał od początku, że rozmowa o SCT będzie dłuższa niż zazwyczaj i rozłożona w czasie, tak aby każdy chętny mieszkaniec miał możliwość zabrania głosu w tej ważnej dla wszystkich wrocławian sprawie. Co kluczowe, narada zakończy się wypracowaniem wspólnych rekomendacji. Nie są one wiążące dla Rady Miejskiej, która będzie podejmowała decyzje w sprawie wyznaczenia SCT, ale mamy nadzieję, że będą pomocne.
Jacek Pluta, z-ca dyrektora DSS

– Co istotne, przed nami kolejny etap rozmów z mieszkańcami, już po opublikowaniu projektu uchwały. W ten sposób chcemy ponownie oddać głos wrocławianom, jeszcze przed skierowaniem gotowego dokumentu pod głosowanie Rady Miejskiej. To jednakże, również jak zapowiadano od początku, najwcześniej może się zadziać w nowej kadencji RM. Czyli po wiosennych wyborach samorządowych – dodaje.

Bardzo ważnym elementem, świadczącym o chęci włączenia mieszkańców w dyskusję jest również znaczne wydłużenie rozmów w stosunku do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która reguluje SCT i wskazuje, że konsultacjom należy poddać jedynie projekt uchwały – przez 21 dni mają być zbierane opinie.

We Wrocławiu wychodzimy temu naprzeciw, organizując kilkuetapowe konsultacje, angażujące różne środowiska i dające możliwość zapoznania się z opiniami ekspertów za pomocą różnych dostępnych form konsultacji. Do dyskusji zostało zaproszonych 48 wrocławskich rad osiedli. Za ich pośrednictwem wiadomości o konsultacjach mogły dotrzeć do mieszkańców wrocławskich osiedli.
Jacek Pluta, z-ca dyrektora DSS

Dodatkowo pojawiały się one na miejskich stronach internetowych, w papierowym biuletynie Wroclaw.pl, w mediach społecznościowych, na wyświetlaczach w komunikacji miejskiej i Biuletynie Informacji Publicznej.

Strefy Czystego Transportu w Europie

W tych działaniach nie jesteśmy pierwsi. Stref Czystego Transportu jest w Europie 320. Najwięcej we Włoszech, bardzo dużo w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii. Do roku 2025 prawdopodobnie będzie już 507 stref, wprowadzanych poprzez przepisy krajów, gdzie te rozwiązania są wprowadzane.

Jeśli SCT we Wrocławiu powstanie — nie będzie zatem ani pierwszą, ani też najbardziej restrykcyjną. O tym dlaczego powinniśmy wprowadzić SCT, miasto rozmawia ze wszystkimi. Jest gotowe na wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, rozmawia, ale także prowadzi szeroką akcję informacyjną tak, aby wrocławianie mogli sobie wyrobić rzetelną opinię w tej ważnej dla wszystkich mieszkańców sprawie.

Wszystkich wrocławian raz jeszcze zachęcamy do przeczytania raportu z pierwszego etapu konsultacji, który znajduje się pod poniższym linkiem:

Poniżej natomiast można znaleźć niezbędne informacje związane z ideą Narady Obywatelskiej, rekomendowane przez ogólnopolską sieć organizacji pozarządowych:

A pod tym linkiem informacje o naborze i losowaniu do wrocławskiej Narady Obywatelskiej i wynikach losowania.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl