wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 09:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Wyniki losowania uczestników narady obywatelskiej w sprawie SCT

Wyniki losowania uczestników narady obywatelskiej w sprawie SCT

Wydział Partycypacji Społecznej,

Ruch uliczny w rejonie ulicy Legnickiej i placu Jana Pawła II, zdjęcie ilustracyjne Tomasz Hołod
Ruch uliczny w rejonie ulicy Legnickiej i placu Jana Pawła II, zdjęcie ilustracyjne

Zapoznaj się z przebiegiem losowania osób uczestniczących w naradzie obywatelskiej, którzy wypowiedzą się w konsultacjach obszaru i organizacji strefy czystego transportu we Wrocławiu.

Po co losowanie?

Celem narady jest wybranie 20 osób, które będą obradować na temat strefy czystego transportu we Wrocławiu w ramach spotkań narady. Losowanie powoduje, że wybierając uczestników i uczestniczki, nie kierujemy się osobistymi preferencjami, ale decydujemy się na los.

Losowanie odbywa się wśród osób, które zgłosiły się do narady. Nabór był ogólnodostępny i trwał od 28 października do 13 listopada b.r. Wybór następował wśród różnych kategorii: organizacji społecznych, osób reprezentujących środowisko akademickie oraz mieszkańców. Ci ostatni byli podzieleni ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania, a także ich priorytety w funkcjonowaniu miasta. Całość procedury losowania została szczegółowo opisana tutaj.

Przebieg losowania

Losowanie odbyło się we wtorek 14 listopada 2023 r. o godz. 14:00 w Odlocie. Strefie Partycypacji (Piłsudskiego 34). Do obserwowania zaproszono wszystkie osoby, które zgłosiły się do narady oraz osoby reprezentujące Wrocławską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Ostatecznie losowanie obserwowało kilku zainteresowanych mieszkańców. WRDPP reprezentowały zaś Mirosława Hamera i Joanna Stasieńko.

Losowanie odbyło się przy pomocy arkusza kalkulacyjnego oraz internetowego generatora liczb losowych. Całość była wyświetlana była tak, by wszyscy obserwatorzy mogli szczegółowo zapoznać się z przebiegiem losowania.

Na początku osoba przeprowadzająca losowanie – Tadeusz Mincer z Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich – przedstawił obecne osoby oraz omówił jak będzie wyglądało losowanie. Następnie przeprowadzono losowanie, a jego rezultaty odnotowywano w arkuszu kalkulacyjnym.

Wynik losowania

W wyniku losowania wybrano 18 osób, w następujących kategoriach.

Do losowania wśród organizacji społecznych zakwalifikowały się 4 organizacje. Pozostałe nie spełniały definicji podanej w regulaminie lub wycofały się po wcześniejszych deklaracjach. W związku z tym, że w kategorii tej powinny znaleźć się 4 organizacje, nie przeprowadzono losowania. W naradzie wezmą udział przedstawiciele lub przedstawicielki:

  • Fundacji EkoRozwoju,
  • Fundacji “Skutecznie do przodu”,
  • Ruchu społecznego “Rodzice dla Klimatu”,
  • Stowarzyszenia “WIR – Masz Głos”.

W losowaniu przedstawicieli lub przedstawicielek nauki wzięło udział 5 osób. W tej kategorii do wybrania były 2 osoby. W wyniku losowania wytypowano osoby reprezentujące następujące uczelnie:

  • Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,
  • Politechnika Wrocławska – Wydział Podstawowych Problemów Techniki.

W losowaniu osób zamieszkujących pozostałe części Wrocławia wzięło udział 47 osób. Pominięto w losowaniu osoby, które zrezygnowały jeszcze przed samym losowaniem. Ostatecznie wybrano 4 osoby o różnym profilu ze względu na płeć i wiek.

W losowaniu osób zamieszkujących obszar, na którym potencjalnie może być wprowadzona strefa czystego transportu wzięło udział 24 osoby. Pominięto osoby, które zrezygnowały lub zgłosiły się podwójnie. W trakcie losowania wybrano 8 osób w podziale na wiek, płeć i preferencje dotyczące priorytetów w rozwoju miasta.

Nagranie z losowania jest dostępne na załączonym filmie.

Pozostałe 2 osoby, biorące udział w naradzie, zostaną wskazane przez Urząd Miejski Wrocławia.

Uwagi i wnioski

Po zakończeniu losowania obserwatorzy zgłosili pytania i zastrzeżenia dotyczące sposobu konsultowania tematu strefy czystego transportu we Wrocławiu. Organizatorzy losowania udzieli odpowiedzi i wyjaśnień zgodnie z posiadaną wiedzą i kompetencjami. Obserwatorki losowania nie dopatrzyły się uchybień w jego przebiegu.

Co dalej?

Po zakończeniu losowania wybrane osoby dostały informacje o jego rezultacie i zaproszeniu na spotkania. Poproszone zostały również o potwierdzenie chęci uczestniczenia w naradzie. W przypadku rezygnacji zostanie przeprowadzone losowanie uzupełniające do piątku, 17 listopada 2023.

Gratulujemy wylosowanym uczestnikom i uczestniczkom! Życzymy owocnej narady.

Losowanie uzupełniające (aktualizacja z 17 listopada 2023 r.)

Wobec rezygnacji z udziału w naradzie obywatelskiej trzech osób wybranych w pierwszym losowaniu, w dniu 17 listopada 2023 r. przeprowadzono dodatkowe losowanie z puli osób, które zgłosiły chęć udziału w naradzie obywatelskiej.

Dodatkowe losowanie zorganizowane było w trzech kategoriach: osoby reprezentującej wyższą uczelnię, osoby mieszkającej w proponowanym obszarze strefy czystego transportu oraz osoby mieszkającej w pozostałej części miasta. Losowania przeprowadzono w obrębie danej kategorii oraz koszyka.

W przypadku osoby reprezentującej wyższą uczelnię były dwie kandydatury, spośród nich została wybrana jedna. Organizator narady podejmie próbę kontaktu z tą osobą, a w przypadku gdy ona też zrezygnuje – z osobą kolejną.

W przypadku osoby zamieszkującej proponowany obszar strefy dostępne były 3 osoby z koszyka 9. W wyniku losowania ustalono kolejność w jakiej będziemy zapraszać te osoby do narady.

W przypadku osoby z innych obszarów miasta w koszyku 1 dostępne były 2 osoby i podobnie jak w pozostałych przypadkach ustalono kolejność kontaktu.

Nagranie z dodatkowego losowania jest dostępne na poniżej załączonym filmie.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl