Rektorzy przeciwko rasizmowi i ksenofobii

– Nie ma naszej zgody na milczenie wobec rosnącej fali rasizmu i ksenofobii, które w dalszej perspektywie mogą zagrozić każdemu z nas – podkreślają uczestnicy Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w uchwale po środowym spotkaniu.

  • Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim, fot. jk


Przedstawiciele władz uczelni publicznych, rektorzy i prorektorzy, spotkali się w środę na posiedzeniu KRUWJO. To gremium rektorskie, którego celem jest koordynacja przedsięwzięć dotyczących środowiska akademickiego i naukowego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

W czasie posiedzenia przyjęto uchwalę specjalną. Rektorzy chcą zaprosić mieszkańców, władze miasta i województwa do rozmowy i stworzenia mechanizmów przeciwdziałających niepokojącym zjawiskom.

- Te problemy dotknęły nas bezpośrednio. Mówimy o konkretnych aktach agresji słownej i cielesnej spotykających studentów wrocławskich uczelni. Doświadczają ich na ulicach naszego miasta, nie możemy pozostać wobec tego obojętni, spoczywa na nas odpowiedzialność za tych ludzi. Myślę też, że spoczywa na nas odpowiedzialność za nasze miasto i jego wizerunek – wyjaśnia prof. Marek Ziętek, rektor Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący KRUWJO. - Dlatego z inicjatywy władz Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Wrocławskiego przyjęliśmy specjalną uchwałę. Chcemy dać jasny sygnał: Nie ma naszej zgody na milczenie wobec rosnącej fali rasizmu i ksenofobii. Trzeba im przeciwdziałać.

W przyjętej uchwale rektorzy, ku przestrodze, zacytowali słowa niemieckiego pastora luterańskiego Martina Niemöllera, który w 1942 roku w obozie w Dachau napisał wiersz: „Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem. Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą. Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem przecież socjaldemokratą. Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem. Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było”.

UMw/t

Zgłoś uwagę