Przemysł 4.0 w pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu

„Przebudowa Budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49A we Wrocławiu”. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 współfinansowanego ze środków UE, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


18 października 2018 r. odbyło się w CKP Wrocław przy ulicy Strzegomskiej uroczyste otwarcie Centrum Systemów Projektowania i Wytwarzania CAD/CAM i CNC połączone z konferencją na temat: „Nadzorowania procesów wytwarzania przez maszyny – przemysł 4.0

 Frezarka i tokarka sterowane numerycznie w nowej pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu.

W tym dniu w CKP Wrocław przekazane zostały w użytkowanie uczniów z 4 dużych wrocławskich  szkół kształcenia w zawodach mechanicznych, elektronicznych,  elektrycznych cztery nowe pracownie, do których znakomita część super nowoczesnych urządzeń  została sfinansowana w kwocie 1 mln zł ze środków unijnych.

Pracownie znajdujące się w zmodernizowanym budynku „B” zostały wyposażone min. w nowoczesne  pionowe centrum obróbcze oraz  najnowszej generacji laser do obróbki materiałów niemetalicznych. W ciągu roku będzie w nich  zdobywać pożądane na rynku pracy umiejętności 180 uczniów.

Całość przedsięwzięcia jest efektem projektu: „Przebudowa Budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49A we Wrocławiu”. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 współfinansowanego ze środków UE, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożyła Gmina Wrocław w 2016 r. Realizatorami projektu był ZIM Wrocław oraz CKP Wrocław. Wartość projektu 3, 580 mln zł przy czym wkład Gminy to 537 tys. zł.

Historia zatoczyła koło

W budynku  „B” utworzono 1 września w 1993 r., zupełnie pionierskie na tamte czasy, Wojewódzkie Centrum Szkolenia Nauczycieli i Uczniów w Stosowaniu Systemów w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Ośrodek szkoleniowy funkcjonował przy warsztatach mechanicznych  Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 z ul. Słubickiej do 1996 r. W 2002 roku pracownie przeniesiono do wyremontowanego budynku A w Centrum. Po 16 latach historia zatoczyła koło i w zmodernizowanym budynku B powstaje super nowoczesne Centrum Systemów Projektowania i Wytwarzania CAD/CAM i CNC z urządzeniami na miarę przemysłu 4.0.

Gmina Wrocław zawsze inwestowała duże środki w kształcenie zawodowe. W Centrum funkcjonuje już 50 dobrze wyposażonych pracowni do kształcenia praktycznego w wielu zawodach Modernizacja budynku „B” , to drugi etap kosztownego przedsięwzięcia. W 2013 roku zmodernizowano budynek „C” za kwotę 7,6 mln , w którym utworzono 8 pracowni mechanicznych i informatycznych wyposażonych na kwotę 4,620 mln ze środków UE w ramach projektu Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku.

Osiągniętym efektem twardym projektu „Przebudowa Budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49A we Wrocławiu”. współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 współfinansowanego ze środków UE, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest niewątpliwie poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego oraz jakości i warunków kształcenia na obszarze ZIT WrOF, uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej miasta Wrocławia, zbliżenie warunków kształcenia oraz uzyskiwanych umiejętności do rzeczywistych warunków i oczekiwań rynku pracy.

Wokół tego Centrum już skupiamy kilka wiele firm,  co pozwoliło nam na utworzenie Małego Klastra Edukacyjnego. Firmy dostarczają nam know how, szkolą bezpłatnie nauczycieli, finansują zakup materiałów do ćwiczeń, weryfikują nasze programy kształcenia.

Informacje o Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu

Placówka oświatowa funkcjonująca we Wrocławiu od 22 lat, jako innowacja programowo organizacyjna realizująca następujące zadania:

  • organizowanie i prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie całego lub części programu przedmiotowego lub modułowego dla zawodu,
  • organizowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie,
  • doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów szkól gimnazjalnych , podstawowych i ponadpodstawowych,
  • realizacja projektów unijnych dla szkół kształcenia w zawodach  i innych
  • prowadzenie Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej
  • organizowanie kształcenia ustawicznego w formie kursowej.

Kształcenia zawodowe w Centrum prowadzone jest w 50 nowocześnie wyposażonych pracowniach, we współpracy z 6 szkołami, od 1996 roku  przygotowujemy dla rynku pracy absolwentów w sześciu zawodach na poziomie branżowej (elektryk, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, elektronik, mechatronik, ślusarz) oraz 6 na poziomie technikum ( technik mechatronik, , technik informatyk, technik mechanik, technik elektryk technik elektronik, technik telekomunikacji).

Część programu zajęć praktycznych realizujemy we współpracy z przedsiębiorstwami: (ZAE sp. z.o.o., Volz Hydraulik, Rawplug, MPK Wroclaw).

We współpracy z ponad 20 firmami zorganizowaliśmy  w latach 2017 -2018  ponad 260 staży dla uczniów, wiele staży, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla nauczycieli w ramach projektów „Zawodowy Wrocław”, Weź kurs na staż”. W planie mamy kolejnych 400 staży w dwóch następnych projektach.

Osiągamy dobre efekty kształcenia, w pięciu zawodach kształconych na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdaje 100 % absolwentów. Najlepsze wyniki w technikum osiągamy wspólnie ze szkołą Elektroniczne Zakład Naukowe w techniku  informatyku, techniku mechatroniku i techniku elektroniku (100% zdawalności  w sesji letniej 2018). Są to wyniki wyższe od średniej wojewódzkiej i krajowej.

Koordynujemy doradztwo edukacyjno - zawodowe sprawując opiekę nad  wygasającymi gimnazjami oraz uczniami klas siódmych i ósmych szkół Podstawowych. Nasi doradcy zajmują się poradnictwem grupowym i indywidualnym. Publikujemy poradniki dla uczniów i rodziców, organizujemy szkolenia dla wszystkich szkolnych doradców zawodowych.

Prowadzimy kształcenie ustawiczne. Specjalizujemy się w prowadzeniu kursów programowania i obsługi obrabiarek CNC.Zgłoś uwagę