Są pieniądze na szkolenia dla pracodawców i pracowników

Kursy, studia podyplomowe i egzaminy sfinansuje Krajowy Fundusz Szkoleniowy. O pieniądze mogą się starać pracodawcy zatrudniający pracowników (45+) na podstawie umowy o pracę. Spotkanie informacyjne odbędzie się 21 kwietnia we Wrocławiu.

 


O pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wystąpić́ pracodawca, który zatrudnia pracowników (45+) na podstawie umowy o pracę. Z odpowiednim wnioskiem zwraca się do powiatowego urzędu pracy w miejscu swojej siedziby lub prowadzonej działalności. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są przede wszystkim na finansowanie kursów, studiów podyplomowych i egzaminów. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu otrzymał na ten cel 2,64 mln zł.

– O przyznaniu funduszy decyduje kolejność zgłoszeń́ – do wyczerpania limitu środków KFS, jakim dysponuje konkretny powiatowy urząd pracy – mówi Wojciech Murdzek, wicedyrektor ds. rynku pracy i administracji DWUP.

Pieniądze na szkolenia pracowników, których brakuje na rynku

Można będzie też skorzystać z tzw. rezerwy KFS, a ta może być przeznaczona na wsparcie kształcenia ustawicznego w zawodach, w których brakuje pracowników np. może to być branża transportowa czy usług opiekuńczych. Pomoc dotyczy także branż lub przedsiębiorstw restrukturyzowanych.

Spotkanie informacyjne – konieczna rejestracja

O szczegółach będzie można dowiedzieć się podczas potkań informacyjnych dla przedsiębiorców, na które zapraszają Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, powiatowe urzędy pracy wraz z organizacją Dolnośląscy Pracodawcy.

Spotkanie informacyjne we Wrocławiu, odbędzie się 21 kwietnia, w Quality System Hotel, al. M. Kromera 16, w godz. 10-13. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Zgłoszenia można wysyłać na adres: alicja.lipinska@dp.org.pl, podając: imię̨ i nazwisko, nazwę̨ firmy, adres mailowy oraz numer telefonu z dopiskiem „spotkanie KFS”.

Harmonogram wszystkich szkoleń w godz. 10.00-13.00:

• 21 kwietnia, Wrocław – Quality System Hotel Wrocław, al. M. Kromera 16,

• 22 kwietnia, Oława – Hotel Jakub Sobieski, ul. św. Rocha 1,

• 14 maja, Legnica – Hotel Sękowski, ul. Gliwicka 15,

• 21 maja, Jelenia Góra – Hotel Fenix, ul. 1-go Maja 88,

• 28 maja, Wałbrzych – Hotel Restauracja Maria, ul. Wrocławska 134 B,

• 9 czerwca, Świdnica – Hotel Fado, ul. M. Konopnickiej 6-8.

Więcej informacji - tutaj.Zgłoś uwagę