Wystawa: Przeciąg – Kamila Wolszczak

Wystawa: Przeciąg – Kamila Wolszczak

Tytuł wystawy odnosi się zarówno do codziennego zjawiska ruchu powietrza jakim jest różnica ciśnienia, a także do przeciągania medium taśmy w różnych przestrzeniach, łapaniu w taśmę niewidocznych ruchów życia.

To próba wizualizacji migracji powietrza w przestrzeni publicznej oraz prywatnej i relacyjność między nimi. Ważnym aspektem jest również niekontrolowana rejestracja rzeczywistości, która nosi w sobie inne życia, niewidoczne dla naszych oczu. Jest to forma subiektywnego archiwum rzeczywistości na różne sposoby, ale zawsze poprzez to samo medium 50mm x 66m rolki taśmy klejącej.   Na wystawie można zobaczyć wybrane metafizyczne sposoby rejestracji taśmą oraz rejestrowanie tego procesu poprzez wideo, wideo-performans oraz obiekty. Ważną rolę odgrywa także obecność artystki jako operatora taśmy, nadającego kierunki w otwartej przestrzeni, pejzażu z linią horyzontu oraz tempa, zatrzymanie, czyli znaczenia terenu oraz cyfrowej rejestracji. 

Kamila Wolszczak

Jest artystką sztuk wizualnych tworzącą na pograniczu takich technik jak wideo, instalacja, rysunek, performans, czy walking art. Absolwentka Malarstwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Mediacji Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Gepperta we Wrocławiu oraz stypendystka na Universidad Politechnica de Valencia.  Dyplomem artystycznym była praca Warstwy, wideo-performans zrealizowany w pracowni Działań w przestrzeni publicznej Tomasza Opani. W 2014 roku otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rok później stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego. W 2015 roku zrealizowała podczas rezydencji w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce projekt Ścieżka zapisu, którego konsekwencją i kontynuacją jest działanie Przeciąg.

Lokalizacja

Galeria Entropia

Rzeźnicza 4, 50-129 Wrocław

Komentarze