Wystawa: Grupa Krakowska 1932–1937 w Pawilonie Czterech Kopuł

Wystawa: Grupa Krakowska 1932–1937 w Pawilonie Czterech Kopuł

Na wystawie będzie można zobaczyć prawie 300 prac: rysunki, grafiki, jak i obrazy oraz rzeźby.

Na ekspozycji przedstawiona jest wielotorowa twórczość Grupy Krakowskiej, która ujawnia nie tylko piętno sztuki mistrzów akademickich i wpływ malarstwa artystów z kręgu Komitetu Paryskiego, ale przede wszystkim recepcję sztuki awangardowej. Członkowie grupy uwikłani w politykę utożsamiali swą twórczość z pojęciem „sztuki rewolucyjnej” i utopijną ideą przekształcania życia poprzez sztukę. Istotnym aspektem w ich twórczości były motywy lokalnej kultury. Wychowani na Kresach poznali klimat rodzimych miasteczek i życia ich mieszkańców. Inspirowane nimi prace ilustrują byłą wielokulturową tradycję tych ziem. Istotną rolę w działalności grupy odegrały zażyłe kontakty członków grupy z Leonem Chwistkiem, który zaszczepił im zainteresowanie odkrywaną w tym czasie sztuką naiwną i prymitywną. Artyści współpracowali też z Władysławem Strzemińskim, grupą a.r. (artyści rewolucyjni) z Łodzi i lwowskim stowarzyszeniem artes. Odrębnym rozdziałem ich aktywności artystycznej była współpraca z krakowskim Teatrem Artystów Cricot, dla którego projektowali oprawę plastyczną realizowanych w nim sztuk teatralnych.

Grupa Krakowska to jedno z najciekawszych polskich ugrupowań  artystycznych XX w. Formalnie zawiązała się w 1933 r., a jej członkami , byli studenci krakowskiej ASP. Połączyły ich wspólne przekonania,   krytyka akademickich metod nauczania, zainteresowanie europejską i   polską sztuką awangardową, a także zaangażowanie polityczne. Trzon grupy   tworzyli: Aleksander Sasza Blonder, Berta Grünberg, Franciszek; Jaźwiecki, Maria Jarema, Leopold Lewicki, Adam Marczyński, Stanisław  Osostowicz, Bolesław Stawiński, Jonasz Stern, Eugeniusz Waniek, Henryk   Wiciński i Aleksander Radziewicz-Winnicki.

Grupa Krakowska 1932-1937

  1. Kompozycja, Bolesław Stawiński, ok. 1934, fot. Wojciech Rogowicz
  2. Kompozycja z klatką, Maria Jarema, ok. 1930, fot. Arkadiusz Podstawka
  3. Scena uliczna w Krzemieńcu, Stanisław Osostowicz, ok. 1936, fot. Arkadiusz Podstawka
  4. Robotnicy, Eugeniusz Waniek, 1935, fot. Arkadiusz Podstawka
  5. Chaty, Franciszek Adam Jaźwiecki, 1931, fot. Arkadiusz Podstawka
  6. Odpoczynek, Leopold Lewicki, 1931-1932, fot. Wojciech Rogowicz
  7.  Kompozycja muzyczna, Leopold Lewicki, 1934-1935, fot. Ligier Piotr, Muzeum Narodowe w Warszawie
  • 2 grudnia 2018 – 31 marca 2019
  • Wystawa z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
  • Wystawa realizowana we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie.

Wideo / zdjęcia

Lokalizacja

Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej

Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

Komentarze