Wrocławianie ze stypendiami i nagrodami Ministra Nauki

Minister nauki i szkolnictwa wyższego - Jarosław Gowin, przed Bożym Narodzeniem rozwiązał worek z nagrodami i stypendiami. Jego resort ogłosił listę stypendystów w dwóch ministerialnych programach. Wśród wyróżnionych jest wielu wrocławian.

  • Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, fot. Tomasz Walków


Aż 723 osoby, w tym 645 studentów i 78 doktorantów, otrzymają stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. Studentom jednorazowo wypłacone zostanie 15 tys. zł, doktorantom –  25 tys. zł.

Stypendystów wybrano spośród 1861 osób, których do wyróżnienia rekomendowali rektorzy szkół wyższych. Oceniano osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Lista nagrodzonych TUTAJ.

MNiSW ogłosiło także wyniki XII konkursu o stypendium, w którym wyróżnia się wybitnych młodych naukowców za prowadzenie badań wysokiej jakości i dorobek naukowy w skali międzynarodowej. Minister nauki do rozdysponowania miał ponad 40 mln zł, laureaci przez trzy lata otrzymują comiesięczne stypendium w wysokości 5 390 zł.

O nagrodę zabiegało 1159 osób, tyle złożono wniosków. Ostatecznie lista laureatów liczy 209 nazwisk, wśród nich jest 27 osób związanych z wrocławskimi uczelniami i instytutami badawczymi. Największą reprezentację w tym gronie ma Politechnika Wrocławska – 11 osób, a Uniwersytet Wrocławski – dziewięć osób, Uniwersytet Medyczny – trzy osoby, Akademia Sztuk Pięknych – dwie osoby, a Uniwersytet Ekonomiczny i Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN po jednej osobie.

Lista laureatów konkursu TUTAJ.

Zgłoś uwagę