www.wroclaw.pl

    Finanse Wrocławia

    Przedstawiamy finanse Wrocławia: Budżet Miasta, Wieloletnią Prognozę Finansową, Wieloletni Plan Inwestycyjny i Strategię Rozwoju Wrocławia.

    zdjęcie ilustracyjne
    zdjęcie ilustracyjne

    Tu znajdziesz informacje o budżecie Wrocławia. Piszemy skąd miasto ma pieniądze i na co je wydaje. Przedstawiamy najważniejsze inwestycje i remonty.  Publikujemy wieloletnie plany i strategie rozwoju miasta.