Link do strony www.wroclaw.pl

  Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła do CEEB

  Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla budynków już istniejących właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

  Deklarację o źródłach ciepła można złożyć przez internet oraz w formie papierowej Fot. Redakcja www.wroclaw.pl
  Deklarację o źródłach ciepła można złożyć przez internet oraz w formie papierowej

  Co ten wynikający z ustawy o termomodernizacji  obowiązek oznacza dla wrocławian? Każde znajdujące się w lokalu, budynku, hali urządzenie grzewcze o mocy mniejszej niż 1 MW musi być zgłoszone do bazy CEEB, a są nimi:

  Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji

  Jak i gdzie składać deklaracje

  – Właścicielem bazy CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i to ten urząd udziela szczegółowych informacji. Naszą rolą jest zebranie deklaracji w formie papierowej i wprowadzenie ich do bazy CEEB, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Deklarację można złożyć zarówno przy ul. Bogusławskiego, jak i na pl. Nowy Targ oraz w filiach przy ul. Zapolskiej, Kromera i Hubskiej – podkreśla Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UMW.

  Deklarację w formie papierowej można składać:

  Deklaracja zawiera m.in. informacje, dotyczące adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela oraz liczby i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła.

  Terminy złożenia deklaracji

  Terminy zgłoszenia eksploatowanych źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

  Przejdź do funpage Zielony Wrocław na stronie Facebook