Szkoła bez przemocy – Zobacz i reaguj

Szkoła bez przemocy – Zobacz i reaguj

Dziecko zazwyczaj nie jest gotowe do rozmowy o doznawanej przemocy. Obawia się ono reakcji sprawcy, na to, że komuś powiedziało o tym co dzieje się w domu.

Boi się o siebie oraz o inne osoby w rodzinie (np. drugiego rodzica, rodzeństwo). Dziecko informuje o przemocy w sposób adekwatny do jego wieku i stanu psychicznego. Należy reagować nawet wtedy, gdy informacje przekazywane przez dziecko sprawiają wrażenie nieprawdopodobnych. Za każdym razem należy uwzględniać to, że po zainicjowaniu działań przez pracownika oświaty wobec dziecka i jego rodziny może być ono nieobecne  w szkole lub placówce oświatowej.

Zainteresowanie przedstawiciela oświaty sprawami rodzinnymi dziecka może zostać odebrane jako ingerowanie w sprawy rodzinne, które chcą ukryć. Oprócz nieobecności dziecka w szkole, może to powodować także niechęć rodzica lub opiekuna do przedstawicieli placówki. O tym i o innych ważnych sprawach w roli oświaty w zakresie reagowania na przemoc wobec dzieci będziemy rozmawiać podczas spotkania z Dyrektorami i pedagogami wrocławskich żłobków, przedszkoli i szkół.

Kiedy i gdzie?

  • 08.12.2022, godz. 10.00 do 13.00 Kino Nowe Horyzonty

Organizatorzy

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Departament Edukacji, Wydział Promocji Miasta, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Spotkanie zamknięte

Lokalizacja

Kino Nowe Horyzonty

Kazimierza Wielkiego 19a-21, 50-077 Wrocław

Komentarze