Fora, badania, diagnozy

Jeszcze żadna wrocławska strategia nie powstawała tak jak Strategia Wrocław 2030 – z udziałem wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

W latach 2015-2016 zorganizowaliśmy dwanaście otwartych forów. Każdy mógł na nie przyjść. Każdy mógł się wypowiedzieć. Przychodziło na nie przeważnie po kilkadziesiąt osób. Oto tematy kolejnych forów

 Latem 2016 r. przeprowadziliśmy badania socjologiczne o przyszłości miasta. Odpowiedziała nam reprezentatywna grupa tysiąca respondentów. Wyniki badań cytujemy w różnych miejscach Strategii Wrocław 2030.

W 2016 r. zespół wrocławskich ekonomistów pod kierunkiem prof. Stanisława Korenika opracował diagnozę naszego miasta. Pod koniec 2016 r. Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia uzupełniło ją o swoje „Migawki z Diagnozy Wrocławia”.

"Diagnoza Wrocławia" - zapoznaj się z dokumentem.

Propozycje zebrane podczas forów, wyniki badań, ustalenia diagnoz – wszystkie te materiały uwzględniliśmy pisząc Strategię Wrocław 2030.Roboczą wersję dokumentu napisali na przełomie 2016 i 2017 r. ekonomiści prof. Stanisława Korenika. Omawialiśmy ją wiosną 2017 r. z komisjami Rady Miejskiej Wrocławia i radami społecznymi przy Prezydencie Wrocławia.

Roboczą wersję dokumentu napisali na przełomie 2016 i 2017 r. ekonomiści prof. Stanisława Korenika. Omawialiśmy ją wiosną 2017 r. z komisjami Rady Miejskiej Wrocławia i radami społecznymi przy Prezydencie Wrocławia.

Równolegle powstaje nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia - najważniejszy lokalny dokument określający przyszłą politykę przestrzenną miasta. Uznaliśmy, że strategia i studium powinny razem – acz z różnych perspektyw – kreować spójną, całościową wizję przyszłości Wrocławia.

Chcemy też, by Strategia Wrocław 2030 była spójna z licznymi strategiami, politykami i programami sektorowymi, które zatwierdza nasza Rada Miejska. Istnieją już m.in. Wrocławska Polityka Mobilności i Wrocławska Strategia Edukacyjna. Trwają prace m.in. nad strategią rozwoju przedsiębiorczości, strategią dla kultury oraz strategią tolerancji. Zakładamy, że wszystkie te dokumenty utworzą spójny system strategicznego zarządzania miastem. spójny system wrocławskich strategii.