www.wroclaw.pl

  Stoiska handlowe

  W Polsce działa 1,7 mln firm, ponad 95 procent z nich to mikroprzedsiębiorstwa. Co druga firma z sektora MSP zajmuje się świadczeniem usług, więcej niż co czwarta – handlem. Jeśli chcesz do nich dołączyć, pomożemy Ci.

  zdjęcie ilustracyjne
  zdjęcie ilustracyjne

  Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) na całym świecie odgrywają ważną rolę budowaniu wzrostu gospodarczego i innowacyjności we wszystkich branżach. Tworzą najwięcej miejsc pracy, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki. Przedsiębiorstwa w Polsce wytwarzają 73% PKB, z czego prawie połowa pochodzi z sektora MSP. Spośród wszystkich grup przedsiębiorstw największy (30%) wkład w tworzenie PKB mają mikroprzedsiębiorstwa.

  Co roku powstaje w Polsce kilkaset tysięcy nowych firm. Większość zatrudnia nie więcej niż 10 osób. Ponad 15 procent dorosłych Polaków rozważa otwarcie własnej firmy w ciągu kolejnych trzech lat.

  Jeśli nie wiesz, jak rozpocząć działalność handlową we Wrocławiu, przeczytaj o zakładaniu firmy w naszym Przewodniku. Handlować można w: samodzielnych lokalach, stoiskach w pasażach i halach kupieckich, albo wynajmując stoisko czy wyspę w Galerii Handlowej. Można to robić również pod chmurką – na targowiskach, kiermaszach i jarmarkach oraz– zgodnie z przepisami obowiązującymi w mieście – poza miejscami zorganizowanymi. W znalezieniu odpowiedniego miejsca do handlu oraz załatwieniu niezbędnych formalności pomoże nasze zestawienie.