wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

7°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 01:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Aktualności
  4. Premiera raportu o wrocławskim sektorze ICT. Jakich scenariuszy możemy się spodziewać za 15 lat?

Bieżąca sytuacja branży ICT, zachodzące w niej zmiany oraz scenariusze jej przyszłości – to wszystko zawiera opublikowany właśnie raport „Digital Co-creation and other scenarios for the future. ICT development in Wroclaw Agglomeration 2037”. Został on przygotowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej we współpracy z infuture.institute.

Reklama

Branża technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) jest jednym z najważniejszych filarów gospodarki aglomeracji wrocławskiej. Biorąc pod uwagę dynamikę zmian obserwowanych w ostatnich latach i jej wpływ na sektor ICT, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej we współpracy z infuture.institute podjęła próbę stworzenia scenariuszy przyszłości dla tego sektora. Efektem pracy jest raport „Digital Co-creation and other scenarios for the future. ICT development in Wroclaw Agglomeration 2037”, którego premiera odbyła się 28 lutego 2023 w Basecamp. 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak istotną rolę pełni branża ICT w otaczającej nas rzeczywistości i jaki ma wpływ na pozostałe sektory gospodarki. Jednocześnie obserwujemy dynamiczne zjawiska, które wymuszają na tej branży ciągły rozwój i dostosowywanie się do nowej rzeczywistości. W roku 2019, kiedy to realizowaliśmy ostatnie badania tego sektora, czyli przed pandemią i serią zmian społeczno-gospodarczych, mieliśmy do czynienia z zupełnie innymi warunkami niż dziś, ledwie kilka lat później.
Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

Sytuacja bieżąca i przyszłe zmiany

Raport przedstawia bieżącą sytuację branży ICT oraz zachodzące w niej zmiany. Pokazuje także perspektywy rozwoju na podstawie scenariuszy jej przyszłości.

Dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze skłaniają do strategicznego planowania. Branża IT wpływa obecnie na wszystkie sektory gospodarki. Jej mocna pozycja w przyszłości ma dla nas ważne znaczenie. Raport przygotowany we współpracy ze wszystkimi interesariuszami ekosystemu będzie nie tylko podstawą do realizacji wspólnych projektów, ale także ważnym wkładem do strategii 2050, nad którą obecnie pracujemy.
Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia

W projekcie wzięło udział 40 lokalnych firm

W ramach pracy nad projektem infuture.institute przeprowadziło analizę historycznych sygnałów zmian m.in. pogłębioną analizę zastanych danych, raportów, artykułów oraz innych źródeł dotyczących przyszłości branży ICT. Przeprowadzone zostały także badania jakościowe i ilościowe, jak warsztaty badawcze, wywiady eksperckie i cykl badań ilościowych. Do prac zaproszono 40 lokalnych firm.

Analiza wyników wszystkich badań pozwoliła na wypracowanie czterech scenariuszy przyszłości dla branży ICT w aglomeracji wrocławskiej w 2037 roku. W oparciu o metodologię foresightu powstały cztery scenariusze: zachowanie status quo, transformacja, załamanie, wzrost.
Aleksandra Kulińska z infuture.institute

Publikacja składa się z dwóch głównych części: 

  • Część I (Dziś) wskazuje na zmiany oraz bieżącą sytuację branży ICT - m.in. zwrot ku globalizacji, spadek udziału polskiego kapitału, dokonujące się zmiany w procesach realizowanych przez firmy czy wzrost udziału realizacji konkretnego typu usług. Zbadano również czynniki wspierające i hamujące rozwój branży ICT w aglomeracji wrocławskiej;
  • Część II (Jutra) stanowi cztery scenariusze przyszłości, będące jednocześnie możliwymi ścieżkami dojścia z punktu A (dziś) do punktu B (jutra).

Potrzebna współpraca edukacji, administracji i biznesu

Do najważniejszych wniosków i rekomendacji płynących z raportu należy konieczność wypracowywania coraz efektywniejszych form współpracy na styku edukacji, administracji i biznesu, opierających się na otwartym dialogu i wzajemnym zrozumieniu. Potrzebne jest również budowanie elastycznej strategii aglomeracji wrocławskiej, odwaga w działaniu, a także przyzwolenie na eksperymenty i porażki. 

Praca nad raportem pozwoliła nam zidentyfikować wiele istotnych czynników, jakie mają wpływ na sektor i uporządkować nasze myślenie o nim. Mam nadzieję, że publikacja ta stanie się pretekstem do kolejnych rozmów na temat branży ICT i nowych inicjatyw na styku biznesu, nauki i miasta.
Magdalena Okulowska

Treść raportu została przygotowana i opracowana przez infuture.institute. Raport został opublikowany przez ARAW i Invest in Wroclaw we współpracy z Miastem Wrocław w ramach projektu "Przedsiębiorczy Wrocław". Partnerami merytorycznymi publikacji są: ITCorner, SoDA, ABSL. Partnerami strategicznymi są: CBRE, Michael Page, SoftServe, Wiewiórski Legal.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl