wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

15°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 06:15

wroclaw.pl strona główna

Reklama

  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Aktualności
  4. Nie tylko trzydniowy weekend - rewolucja w prawie pracy. Praca zdalna, nowe urlopy i kontrola trzeźwości
Na zdjęciu kobieta w biurze z kubkiem kawy i zegarkiem w rękach / zdjęcie ilustracyjne Freepik
Na zdjęciu kobieta w biurze z kubkiem kawy i zegarkiem w rękach / zdjęcie ilustracyjne

Nie tylko trzydniowy weekend. Przed nami duże zmiany w przepisach prawa pracy. Obejmą m.in. nowe dni wolne, zasady zawierania umów o pracę, pracę zdalną, urlopy macierzyńskie, ojcowskie i rodzicielskie, sposoby wypowiadania umów, zatrudnianie cudzoziemców czy kontrolę trzeźwości w miejscu pracy. Nowe prawo będzie również obowiązywać umowy o pracę zawierane obecnie. Większość zmian w kodeksie pracy ma wejść w życie na przełomie 2022 i 2023 roku.

Reklama

Nowelizacja kodeksu pracy to odpowiedź na potrzebę dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych oraz dyrektywy work-life balance dot. równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Dodatkowo wojna na Ukrainie czy pandemia spowodowały konieczność uregulowania takich obszarów, jak m.in. praca zdalna czy zatrudnianie cudzoziemców. W przypadku tych ostatnich procedury zostaną uproszczone.

Dodatkowy urlop opiekuńczy, dłuższy urlop rodzicielski

Dodatkowy bezpłatny urlop opiekuńczy będzie przysługiwał pracownikom, którzy muszą zaopiekować się dzieckiem lub innym członkiem rodziny (np. rodzicem, mężem lub żoną). Ma on być udzielany na wniosek pracownika i trwać maksymalnie pięć dni w ciągu roku.

Wydłużeniu ulegnie także urlop rodzicielski – o 9 tygodni. Oznacza to, że w przypadku urodzenia jednego dziecka rodzicowi będzie przysługiwało nie 32 a 41 tygodni, w przypadku porodu mnogiego z 43 zamiast 34 tygodni. Dłuższy urlop rodzicielski będzie można wykorzystać w maksymalnie pięciu częściach do końca roku, w którym dziecko ukończy 6 lat. Dziewięć tygodni z tego urlopu będzie możliwe do wykorzystania wyłącznie przez ojca.

Zmiany dotkną także osoby chcące skorzystać z urlopu ojcowskiego. Będą musiały się pośpieszyć, bo z przysługującego im dwutygodniowego odpoczynku skorzystają jedynie przez 12, a nie - jak dotychczas - 24, miesiące od narodzin dziecka.

Urlop z powodu „siły wyższej” – dwa dni i połowa wynagrodzenia

Nowe przepisy wprowadzają także dodatkowy urlop z powodu „siły wyższej”, czyli dwa dni robocze lub 16 godzin urlopu spowodowanego działaniem siły wyższej, jak np. nagły wypadek, choroba lub inne istotne wydarzenie.

Urlop ten ma być płatny w wysokości 50 procent wynagrodzenia.

Praca zdalna – pracodawca zwróci za prąd i internet

Wreszcie uregulowana w nowych przepisach ma zostać kwestia pracy zdalnej. W znowelizowanym kodeksie pracy pojawi się definicja pracy zdalnej i związane z nią obowiązki i przywileje.

Wśród przywilejów pracowniczych ma znaleźć się m.in. pokrycie kosztu energii elektrycznej oraz opłaty za internet przez pracodawcę w zakresie wykorzystywanym przez pracownika w godzinach pracy.

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Zupełnie nowym przepisem będzie kwestia kontroli trzeźwości w pracy. Pracodawcy będą mogli dokonywać „kontroli prewencyjnej”, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracownika lub innych osób lub też ochrony mienia.

Wypowiedzenie umowy na czas określony tylko z podaniem przyczyny i zmiany w umowach na okres próbny

Jedną z największych zmian w przepisach kodeksu pracy będzie obowiązek podania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umów na czas określony.

Dotychczas pracodawca mógł rozwiązać taką umowę bez wyjaśnienia powodów swojej decyzji – te przysługiwały wyłącznie pracownikom na umowach na czas nieokreślony.

Dodatkowo umowy na okres próbny będzie można wkrótce zawierać na okres maksymalnie 6 miesięcy. Pracownicy będą również mogli zwrócić się do pracodawcy o zmianę formy zatrudnienia.

Elastyczny czas pracy dla rodziców dzieci do 8 lat

Kolejna nowość to elastyczny czas pracy dla rodziców dzieci do 8 lat (do tej pory dotyczyło to rodziców dziecka do 4 lat).

Nowe przepisy mają także nie pozwalać pracodawcy zlecania takim pracownikom pracy w nocy, wysyłania ich w delegację czy ustalania nadgodzin bez zgody pracownika

Nowa wysokość zasiłku macierzyńskiego

Zmianie ulegnie również wysokość zasiłku macierzyńskiego. Przepisy unijne zakładają wprowadzenie 70-procentowego zasiłku za cały okres trwania urlopu rodzicielskiego.

Obecnie matka korzystająca z tego przywileju mogła liczyć na 100 proc. zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu i 60 proc. za cały pozostały okres.

Trzydniowy weekend albo 7 godzin dziennie - wkrótce będziemy pracować krócej?

Przypominamy także, że obok powyższych zmian w przepisach kodeksu pracy, nad którymi trwają obecnie prace legislacyjne, do Sejmu trafił projekt ustawy skracającej tygodniowy etat z 40 do 35 godzin. Może on spowodować, że wkrótce wszyscy będziemy pracować krócej.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl