Art. 31 [Wolność i dopuszczalne ograniczenia]

Art. 31 [Wolność i dopuszczalne ograniczenia]

Czy osoba niesłysząca ma takie same prawa w Polsce jak osoba słysząca? Na początku pandemii wszystkie komunikaty rządowe były pozbawione tłumaczenia na polski język migowy.

Obowiązek noszenia maseczek wykluczył osoby czytające z ruchu warg, a przecież w naszym kraju nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Każdy, a zwłaszcza państwo, powinno szanować wolności innych. Czy rzeczywiście każdy z nas jest tak samo wolny?

Konstytucja RP

Art. 31.

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

Program artykułu (częściowo dostępny)

  • 15.00 Spektakl „W dwóch językach polskich”, reż. Grzegorz Grecas (80 min) – spektakl w PJM, napisy
  • 16.30 Czytania performatywne: „Kobieta na przystanku donikąd”, reż. Marta Kowalska, „Nowa Era – Kamera Era”, reż. Paulina Kajdanowicz (łącznie 40 min) – online
  • 17.30 Spektakl „Eski”, reż. Marta Wiśniewska, premiera (do 75 min)
  • 19.00 Dyskusja „Art. 31 [Wolność i dopuszczalne ograniczenia]” (ok. 60 min) – PJM

Czytania performatywne

„Kobieta na przystanku donikąd” w reż. Marty Kowalskiej

Czy tylko doskonałe zlepki neuronów czynią z matki mamę? Czy wraz z pamięcią odchodzi dusza? Czy rozpad osobowości da się powstrzymać? Bohaterowie nie znają odpowiedzi na te pytania. Oni tylko walczą. O drugą osobę. O siebie. A czasem nie wiedzą o co. „Kobieta na przystanku donikąd” to opowieści opiekunów chorych na Alzheimera, rozmowa o granicach własnej i cudzej tożsamości.

Scenariusz i reżyseria: Marta Kowalska

„Nowa Era – Kamera Era” w reż. Pauliny Kajdanowicz

W marcu 2020 zamknął się w Polsce pewien rozdział – szkoły i uczelnie zawiesiły działalność stacjonarną. Coś umarło, aby coś mogło się narodzić. I się narodziło – era gadających głów na ekranach komputerów, laptopów i smartfonów jako nowa forma edukacji i prowadzenia lekcji. Kamera włączona lub wyłączona (częściej wyłączona). A co kryje się po drugiej stronie kamery? Historia kilku nauczycieli i wykładowców, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami ze zdalnego nauczania. Co to będzie? Co to będzie? Już jest! Nowa Era – Kamera Era!

Scenariusz i reżyseria: Paulina Kajdanowicz.

Dyskusja

Dyskusja wokół art. 31. będzie koncentrować się w dużej mierze na kwestii dostępności, kulturze Głuchych oraz różnych przypadkach niewypełniania przepisów zapisanych w konstytucji związanych z ograniczeniami.
Nazwiska uczestników dyskusji podamy wkrótce

Spektakle

Spektakl „W dwóch językach polskich” opowiada o problemach, z którymi spotykają się Głusi, ale przede wszystkim, daje ogląd na ich kulturę. Dwa polskie języki – foniczny i migowy – na scenie istnieją ze sobą na równi. Żaden z nich nie jest ani lepszy, ani gorszy.

„Eski” to spektakl dotyczący osób z poważnymi skrzywieniami kręgosłupa. To historia o tym, w jaki sposób ciało jest postrzegane przez polskie społeczeństwo, jakie są granice akceptacji oraz jak nasza kultura reaguje na fizyczną odmienność.

Lokalizacja

Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu

Rynek 27, 50–101 Wrocław

Komentarze