Afisz IX FKP

IX Festiwal Kultury Protestanckiej Miłość RADOŚĆ Pokój

W dniach 19-25 maja 2019 będziemy po raz dziewiąty organizować Festiwal Kultury Protestanckiej. Tym razem motywem przewodnim wydarzenia będzie RADOŚĆ.

Skupiając się na radości jako centralnym motywie Festiwalu chcemy pokazać, jak ważne w dzisiejszym świecie jest zauważanie tego, co dobre, wartościowe, piękne i przyjemne. Interesuje nas radość w najszerszym tego słowa znaczeniu, w tym w wymiarze teologicznym, filozoficznym, społecznym czy kulturowym. Pragniemy pokazać, w jaki sposób można ją dawać, odbierać i przeżywać, a przede wszystkim zauważać i doświadczać w skomplikowanym świecie początku XXI wieku.

W swojej ekumenicznej formule Festiwal odnosi się do rzeczy ważnych i aktualnych w świecie i społeczeństwie polskim. Nie inaczej będzie i tym razem. Wybrany przez nas temat będzie stanowić wkład w szeroką dyskusję o postawach społecznych i międzyludzkich relacjach we współczesnym świecie. Wierzymy, że stanie się głosem znaczącym i konstruktywnym, łączącym różne poglądy, przekonania i wartości.

19 i 20 maja

Formalnym rozpoczęciem Festiwalu Kultury Protestanckiej 2019 będzie niedzielne nabożeństwo w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Opatrzności Bożej w niedzielę 19 maja oraz popularno-naukowa konferencja i rozmowa biskupów seniorów na temat radości, która planowana jest na poniedziałek 20 maja 2019 roku.

Do największych wydarzeń tegorocznego FKP można zaliczyć koncert symfoniczny w Narodowym Forum Muzyki (Msza h-moll J. S. Bacha), który odbędzie się 22 maja oraz planowany na 25 maja piknik, połączony z obchodami 20-lecia Diakonii Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Dodatkowo planujemy spacery śladami świadków pojednania, koncerty dla młodzieży, debaty, warsztaty i nabożeństwa.

Głównymi organizatorami wydarzenia jest Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna oraz Diecezja i Parafia Ewangelicko-Augsburska. 

Program

 
 
 

19 maja

 

21 maja

23 maja

 

Wideo / zdjęcia

Komentarze