Jak urządzić park na Kępie Mieszczańskiej?

Jak urządzić park na Kępie Mieszczańskiej?

Nowy teren zielony w centrum Wrocławia na Nadodrzu.

Podpowiedz, jak powinien wyglądać, żebyś chętnie w nim spędzał/spędzała czas.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zaprojektowania parku na Kępie Mieszczańskiej.

Kiedy konsultujemy?

30 czerwca – 2 sierpnia 2020 r.

Co konsultujemy?

Teren zieleni zlokalizowany w północnej części Kępy Mieszczańskiej w obrębie ulic: Mieszczańskiej i Romana Dmowskiego o łącznej powierzchni 3,94 ha

Jaki zakres konsultacji?

Konsultacjom poddana zostanie jedna koncepcja zagospodarowania terenu.

Zagadnienia do konsultacji to w szczególności:

  • obecne i przyszłe wejścia na teren zielony i istniejące ograniczenia,
  • komunikacja wewnątrz parku,
  • podział parku na strefy o różnym przeznaczeniu i wprowadzone elementy rekreacji,
  • zaprojektowana zieleń i zagospodarowanie obszarów zieleni istniejącej,
  • elementy małej architektury i wybrany kolor przewodni,
  • przyszłość budynku, który znajduje się na terenie parku,
  • preferowana przez mieszkańców kolejność zagospodarowania (priorytety).

Jak konsultujemy?

Uwaga! W poniższym linku znajdują się informacje na temat minimalnych wymagań sprzętowych, natomiast tu są informacje, jak dołączyć do spotkania.

  • PUNKT KONSULTACYJNY przy ul. Mieszczańskiej| 14.07.2020 r. (wtorek) od g. 17.30, punkt zlokalizowany na terenie nieruchomości Resi4Rent naprzeciwko dawnego boiska| Od godz. 18:15 SPACER po terenie przyszłego parku. Start z punktu konsultacyjnego.

Stanowisko zostanie zorganizowane z zachowaniem środków ochrony, obowiązuje dystans 2 m.

Więcej, formularz opinii, dokumentacja koncepcji, informacja o spotkaniach na stronie konsultacji – www.wroclaw.pl/kepa

Terminy Jak urządzić park na Kępie Mieszczańskiej?

Komentarze