Konsultujemy nowy park. Park Henrykowski

Park Henrykowski po kolei

Park Henrykowski to zwycięski pomysł WBO 2019 na zagospodarowanie terenu kolejowego znajdującego się między Hubami, Tarnogajem i Przedmieściem Oławskim. Już dziś możesz się włączyć w jego planowanie.

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki podpisanej umowie dzierżawy części terenu z PKP oraz tegorocznemu Wrocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu, w ramach którego wrocławianie opowiedzieli się za wykonaniem parku. Projekt ponadosiedlowy nr 5 „Park Henrykowski. #KolejNaZieleń – etap 1”, zgłoszony przez grupę “Przyjazny Tarnogaj”, zdobył największą liczbę głosów w swojej kategorii. Poparło go ponad 6300 osób. 

Kiedy konsultujemy?

2–23 grudnia 2019 r.

Co konsultujemy?

Teren kolejowy planowany do zagospodarowania jako Park Henrykowski, położony na granicy osiedli Tarnogaj, Huby i Przedmieście Oławskie.  

Konsultowane będzie zagospodarowanie całości tego terenu, tj. około 12 hektarów  należących do PKP S.A., w tym 5,25 hektara ujętych w aktualnej umowie z Gminą Wrocław oraz pozostałej części planowanej do przekazania w przyszłości.

Jaki zakres konsultacji?

Zebranie rekomendacji, potrzeb i pomysłów na zagospodarowanie terenu.  

Jaki cel konsultacji?

  • Uzgodnienie z mieszkańcami wskazówek do przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu.
  • Podniesienie świadomości mieszkańców i ich zaangażowania w zagospodarowanie terenu Parku Henrykowskiego.

Jaki efekt konsultacji?

Raport z konsultacji, który posłuży do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu.

Kto konsultuje?

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, w szczególności osiedli Tarnogaj, Huby i Przedmieście Oławskie.

Jak konsultujemy?

SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 9.12.2019, g.18.30 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola, ul. Nyska 66

FORMULARZ OPINII | 2–23 grudnia 2019 | dostępny tutaj

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola

Nyska 66, 50-505 Wrocław

Komentarze