Hydropolis czynne od 7 maja

Hydropolis. Centrum Wiedzy o Wodzie

Centrum wiedzy o wodzie Hydropolis ponownie czeka na gości

Jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych Wrocławia będzie czynna od piątku, 7 maja 2021 r. Przy zwiedzaniu wystawy należy pamiętać o zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Na terenie centrum wiedzy o wodzie będzie mogło przebywać jednocześnie do 250 gości. Każdy z nich w trakcie zakupu biletu otrzyma jednorazowe rękawiczki. Zwiedzający będą poddawani obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała i muszą pamiętać o noszeniu maseczek.

Ponadto na terenie całego obiektu są rozmieszczone pojemniki z płynem do dezynfekcji. Przewodnicy i przewodniczki będą pracować w maseczkach oraz w rękawiczkach.

Ekspozycja dostępna dla odwiedzających:

  • od wtorku do piątku w godzinach 09:00-18:00
  • weekendy od 10:00 do 20:00.
  • poniedziałki nieczynne.

Obecnie w centrum wiedzy o wodzie trwają też prace nad nową wystawą czasową, która planowo zostanie otwarta w drugiej połowie lipca tego roku. Będzie ona skoncentrowana na wykorzystaniu sezonowych i regionalnych produktów w aspekcie ekologicznym.

Unikatowe centrum wiedzy

Hydropolis to unikatowe centrum wiedzy, które łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą. Odkrywa procesy, w których bierze udział woda – od funkcji pełnionych w ciele człowieka, po prądy oceaniczne, które kształtują klimat na Ziemi.

Hydropolis to atrakcja Wrocławia dla osób w każdym wieku. Multimedialna opowieść o życiodajnej wodzie jest  bogata i różnorodna. I mimo ogromu prezentowanych wiadomości, ani przez moment nie będziemy się nudzić.

Hydropolis zajmuje dawny zbiornik wody czystej wybudowany w 1893 roku o powierzchni czterech tysięcy metrów kwadratowych.

Wystawa podzielona jest na dziewięć stref tematycznych, każda z nich przedstawia substancję życia z innego ujęcia. Hydropolis, to miejsce, w którym technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe służą jednemu celowi: ukazaniu wody z różnych, fascynujących perspektyw.

Hydropolis – historia głębin

W sali „Planeta wody” poznamy teorie na temat pochodzenia wody i jej obecności we wszechświecie. W kolejnych pomieszczeniach prezentowane są nieco bliższe i równie ciekawe obszary. Można posiedzieć wiernie odtworzonej kapsule batyskafu Trieste, którym w 1960 r. dwójka śmiałków zanurkowało na dno Rowu Mariańskiego. Don Walsh, amerykański oficer i oceanograf, uczestnik eksperymentu, podczas wizyty w Hydropolis, znowu zajął miejsce w batyskafie. Walsh przyjął tytuł honorowego ambasadora Centrum wiedzy o wodzie.

Tuż obok prezentowane są „stwory” zamieszkujące morza i oceany – od kilkumetrowych rekinów, przez ławice ryb, po drobnoustroje. Możemy posiedzieć na tropikalnej plaży i posłuchać kojącego szumu morza, albo przejść się w chmurze.

Każda sala jest obudowana multimedialnymi tablicami z interesującymi szczegółami na temat przełomowych odkryć podwodnego świata, natury wody i sposób jej wykorzystanie przez człowieka. W Hydropolis znajdują się dziesiątki modeli statków, łodzi i innych pływających konstrukcji. Zobaczyć i dotknąć można wielu urządzeń, pomp, silników, dźwigni. Więcej  każdy na chwilę ma szansę zostać gromowładnym i wywołać burzę z grzmotami o teatralnym charakterze.

Osobną część wystawy poświęcono obecności motywu wody i jej znaczenia w religiach i w sztuce.  Jeszcze inna widowiskowo prezentuje znaczenie wody dla życia organizmów na Ziemi.

Są także wątki wrocławskie np. interaktywny stół z mapami Wrocławia, m.in. z czasu powodzi tysiąclecia, czy systemu wodociągów miejskich, przyciąga uwagę starszych i młodszych. 

Bilety są sprzedawane w systemie co 30 minut, a wejście na wystawę jest limitowane w związku z przepustowością obiektu. Każdy bilet sprzedawany jest na konkretną godzinę, która odpowiada godzinie rozpoczęcia projekcji w sali „Planeta wody” – od tego miejsca zaczyna się zwiedzanie atrakcji.

Bilety można zakupić przez stronę internetową.

Lokalizacja

Hydropolis. Centrum wiedzy o wodzie

Na Grobli 17, 50-421 Wrocław

Komentarze