Konferencja „Kultura dla wszystkich”

Konferencja „Kultura dla wszystkich”

Fundacja Katarynka, Strefa Kultury Wrocław oraz Biuro Wrocław Bez Barier zapraszają na konferencję „Kultura dla wszystkich”.

Konferencja poświęcona jest wymianie wiedzy o dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Jakie są dobre praktyki i standardy kultury bez barier w Polsce? Co o wydarzeniach dostępnych myślą odbiorcy z niepełnosprawnościami? Jaka jest przyszłość kultury dla wszystkich we Wrocławiu?

Porozmawiamy o dostępności z ekspertami z Warszawy, Katowic, Krakowa. Eksperci z niepełnosprawnościami będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem przy projektowaniu dostępnych działań kulturalnych.

Zapraszamy przedstawicieli instytucji kultury, edukatorów muzealnych, animatorów kultury,n przedstawicieli samorządów oraz przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnościami.

  • Organizatorzy: Katarynka; Strefa Kultury Wrocław
  • Partnerzy: Fundacja Promyk Słońca, Biuro Wrocław Bez Barier
  • Udział w konferencji bezpłatny.

Program konferencji:

10.00-10.15 otwarcie konferencji.

10.15-11.30

Moduł I.Dostępność wydarzeń i instytucji miejskich z punktu widzenia użytkownika.

W tej części eksperci z niepełnosprawnościami podzielą się doświadczeniami na temat tego, co jest ważne w dostępności i jak ją wdrażać. Case study z perspektywy osoby niewidomej, osoby g/Głuchej, osoby na wózku.

Goście:

  • Monika Dubiel, Fundacja Kultury bez Barier
  • Michał Justycki Muzeum Śląskie (wystąpienie w języku migowym tłumaczone na język foniczny);
  • Paweł Parus, Pełnomocnik Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych UMWD

Debata podsumowująca moduł I: Czego potrzebują odbiorcy z niepełnosprawnościami, a jak dostępność proponują instytucje kultury. Czy potrzeby spotykają się z rzeczywistością?

Prowadzenie: Justyna Mańkowska, Fundacja Katarynka

11.30-11.45 przerwa

11.45-13.25

Moduł II. Dostępność wydarzeń i instytucji miejskich z punktu widzenia działaczy i urzędników.

W tej części zostaną zaprezentowane działania w zakresie dostępności w różnych miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu.

Goście:

  • przedstawiciele Urzędu Miasta Warszawy, Małopolskiego Instytutu Kultury, Muzeum Śląskiego i Fundacji Kultury Bez Barier

Debata podsumowująca moduł II: Kultura dla wszystkich. Dostępność instytucji i wydarzeń w mieście. Czy potrzebujemy standardów dostępności? Jak je wdrożyć?

Prowadzenie: Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM

Goście:

  • Bartłomiej Skrzyński, Dyrektor Biura Wrocław Bez Barier
  • Donata Kończyk, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności
  • Tomasz Włodarski, Zastępca Dyrektora Małopolskiego Instytut u Kultury.

13.25 13.40 przerwa kawowa
13.40 14.30

Stoliki eksperckie

Jak projektować dostępne wydarzenia? Zapraszamy do konsultacji. Eksperci z niepełnosprawnościami będą odpowiadać na pytania uczestników, dzielić się doświadczeniami, konsultować projekty z zakresu Kultury Dostępnej.

Będzie to także czas na sieciowanie pomiędzy instytucjami i organizacjami.

Lokalizacja

Barbara

Świdnicka 8b,  Wrocław

Komentarze