Dom Europy we Wrocławiu

źródło: ec.europa.eu/poland/

Mija 10 lat od ustanowienia Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej – Biura Parlamentu UE – Punktu Informacyjnego UE we Wrocławiu z siedzibą w Domu Europy przy ul. Widok 10. W ciągu tej dekady spełniały one zarówno funkcję informacyjną na temat Unii, jak i szeroko pojętą edukacyjną. To bowiem miejsce debat, szkoleń, a także spotkań tematycznych, w tym z europosłami różnych ugrupowań.

Małgorzata Wieliczko | 30 czerwca 2021

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Podpisując się 16 kwietnia 2003 r. w Atenach pod Traktatem akcesyjnym wraz z 10 innymi, wstępującymi do UE krajami, przyjęła nie tylko do wiadomości, ale i zobowiązała się do przestrzegania wszelkich zapisanych w dokumencie warunków akcesji, w tym dotyczących standardów prawnych czy obywatelskich. Mimo to zarówno wiedza o tym, jakie prawa, ale i obowiązki mamy my, Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej, wymaga stałego przypominania, aktualizowania i podtrzymywania. Zwłaszcza że rosną kolejne pokolenia obywateli naszego państwa, którym takie informacje są niezbędne. 

W roli takiego „przekaźnika i utrwalacza” tej wiedzy występuje również od lipca 2011 r. Dom Europy, czyli jedyne w naszym kraju Przedstawicielstwo Regionalne KE (Przedstawicielstwo w Polsce jest w Warszawie), Biuro Parlamentu Europejskiego (warszawskie Biuro działa od 2002 r.) i Punkt Informacyjny UE w jednym.  

Czytaj: Rozmowa z Leszkiem Gasiem, szefem Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu 

Festiwal Kultury Europejskiej – 10 lat Domu Europy

Festiwal Kultury Europejskiej – 10 lat Domu Europy

Koncert / Eventy / Kabaret / Dla wszystkich
Termin od 1 lipca 2021 do 4 lipca 2021

Miejsce Wrocław - różne lokalizacje wg programu dnia

Zobacz

Co się dzieje w Domu Europy na co dzień

Można tam zajrzeć w dni powszednie od 9.00 do 18.00, choć teraz, gdy nie minęło zagrożenie epidemiczne, Punkt Informacyjny UE we Wrocławiu pozostaje zamknięty dla odwiedzających do odwołania. Natomiast kontakt telefoniczny czy e-mailowy jest jak najbardziej możliwy. Odpowiedzi na pytania związane z Unią Europejską można uzyskać pod adresem wroclaw@europeinfo.eu oraz telefonicznie: +48 71 324 09 10, +48 575 050 455.

Poza tym Dom Europy oferuje:

 • lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży
 • publikacje poświęcone integracji europejskiej
 • spotkania, debaty lub panel na interesujący temat z dziedziny integracji europejskiej
 • lekcje europejskie online dla dzieci i młodzieży
 • szkolenia online

Lekcje europejskie w Domu Europy

To bezpłatne zajęcia, które w ciekawy i zrozumiały sposób przybliżają UE i jej instytucje. Zajęcia są dostosowane do wieku, potrzeb i zainteresowań odbiorców, z uwzględnieniem treści edukacyjnych zalecanych dla danego poziomu nauczania. Lekcje europejskie adresowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, trwają ok. 60 minut. Grupę na zajęcia należy wcześniej zgłosić i uzgodnić godziny ich odbycia.

Na terenie Wrocławia istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji europejskiej w szkole, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Oto jaką tematykę zajęć online proponuje Dom Europy w ramach swojej oferty edukacyjnej: 

 • Europejscy bohaterowie
 • Unia Europejska dla najmłodszych
 • European heroes
 • Unia Europejska „w pigułce”
 • Co nam daje Unia Europejska?
 • Euro – wspólna waluta
 • Państwa członkowskie UE
 • Unia Europejska – czym jest i czym się zajmuje?
 • Podróże po Europie
 • Fundusze europejskie – co warto o nich wiedzieć?
 • Struktura i działanie poszczególnych instytucji UE
 • Polska w UE – co się zmieniło?

Informacji na temat lekcji europejskich online lub stacjonarnych na terenie szkoły we Wrocławiu należy szukać pod ww. adresem e-mail i nr. telefonów.

Zamów lekcję na zadany temat

Wrocławski Punkt Informacyjny UE oferuje również możliwość przygotowania określonego tematu dotyczącego Unii Europejskiej, dostosowując go zarówno do wieku, jak i potrzeb oraz zainteresowań dzieci i młodzieży.

Wśród takich propozycji są np.:

 • Bajkowa Europa – podczas zajęć dzieci angażowane są w aktywizujące zabawy. Podczas lekcji zapoznaje się uczestników z podstawowymi informacjami na temat UE za pośrednictwem bohaterów bajek pochodzących z państw członkowskich
 • Unia Europejska „w pigułce” – poruszane są podczas takiej lekcji podstawowe zagadnienia i przedstawiane pojęcia i liczby, opisujące zjednoczoną Europę
 • Państwa członkowskie Unii Europejskiej – na zajęciach przybliżana jest charakterystykę poszczególnych państw – krajów członkowskich UE
 • Euro – wspólna walutaczyliczym jest strefa euro, jakie kraje znajdują się w niej znajdują. Uczestnicy lekcji mają też okazję do własnoręcznego zaprojektowania polskiego euro
 • Unia Europejska w kosmosietu poruszana jest tematyka badań kosmicznych organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Uczniowie dowiadują się co różni organizację międzyrządową i ponadnarodową i na czym polega współpraca UE z ESA
 • Wielokulturowość w Europie to ważka dziś problematyka. Scenariusz lekcji opiera się na zapoznaniu uczniów z kulturami i tradycjami poszczególnych państw, a także na zaznajomieniu ich z pojęciami tolerancji, współpracy oraz działań UE na rzecz poszanowania wielokulturowości

 • Historia UE i proces polskiej integracji europejskiej jak wyglądały etapy integracji Polski z Unią Europejską, a także jaka jest historia kształtowania się Unii Europejskiej, począwszy od roku 1950
 • Obywatelstwo UE, tożsamość europejska i narodowa – co oznaczają takie pojęcia, jak: obywatelstwo, Polak, Europejczyk, symbolika narodowa i europejska. Uczestnicy lekcji poznają ponadto prawa przysługujące obywatelom UE
 • Struktura i działanie poszczególnych instytucji UE – to lekcja dla starszych uczniów, którzy chcą poznać strukturę oraz zakres kompetencji najważniejszych instytucji unijnych, czyli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej czy  Rady Unii Europejskiej
 • Struktura i działanie Parlamentu Europejskiego tu uczestnicy otrzymują poszerzony scenariusz co do zakresu funkcji i uprawnień posłów do Parlamentu Europejskiego oraz instytucji unijnych jako całości. Uatrakcyjnieniu zajęć służy to, że uczniowie wcielają się w postaci eurodeputowanych ze wszystkich krajów członkowskich
 • Mobilność zawodowa w UEpoznawanie podstawowych instytucji, zajmujących się rekrutacją w Europie – EPSO oraz EURES, a także inicjatywy unijne w ramach pakietu Erasmus Plus: Erasmus, Leonardo da Vinci i Mobilna Młodzież

Zdjęcia w tekście pochodzą z 9 maja br., kiedy to Biuro Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwo Regionalne KE postanowiły uczcić Dzień Europy. W pięciu punktach Wrocławia (sceny: Nowe Horyzonty, KARAVAN, Barbara, Słodowa, Dizajn BWA) można było trafić na występy lokalnych artystów, dawane... zza szyb, w trosce o bezpieczeństwo słuchaczy podczas pandemii. Zdjęcia pochodzą z profilu Biura PE we Wrocławiu na fb.