15 listopada: Święto wrocławskiej nauki

Wrocławskie uczelnie świętują w rocznicę pierwszego polskiego wykładu prof. Kazimierza Idaszewskiego dla studentów Wydziału Mechanicznego, który odbył się 15 listopada 1945 roku. Z czasem ówczesne Uniwersytet i Politechnika podzieliły się, a w kolejnych latach wyodrębniły się z nich kolejne szkoły wyższe.


Tradycyjnie cykl rocznicowych wydarzeń otwierzyło masza i złożenie kwiatów pod pomnikiem pomordowanych profesorów lwowskich. - Ile razy staję przed tym pomnikiem i czytam napis na nim "Nasz los, przestrogą", to zastanawiam się, dlaczego to hasło nie działa - mówił prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej, przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. - Dlaczego ciągle dochodzi do przemocy na świecie? Dlaczego to hasło nie oddziaływuje na nasze miasto? Kilka dni temu obchodziliśmy Święto Niepodległości, podczas jego obchodów powinniśmy się cieszyć. Zastanawiam się kiedy przyjdzie refleksja i zgaśnie nienawiść, że zaczniemy rozmawiać jak człowiek z człowiekiem, jak Polak z Polakiem.

Podczas uroczystości na Politechnice odsłonięto nazwiska nowych profesorów tytularnych oraz wręczono nagrody naukowe, stypendia i odznaczenia.

Na Uniwersytecie Wrocławskim (Oratorium Marianum) o godz. 12 rozpocznie się uroczystość jubileuszowa, podczas której tytuł doktora honoris causa odbierze prof. Yukihiro Ozaki, chemik, specjalista w dziedzinie spektroskopii, chemii analitycznej i chemometrii. Japoński uczony od wielu lat współpracuje z wrocławską uczelnią.

Stypendia dla doktorantów

Natomiast o godz. 16 w Oratorium Marianum zaplanowano uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Studenckiego Programu Stypendialnego – Stypendium dla doktorantów. Uroczystość odbędzie się podczas otwartego posiedzenia Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola zorganizowanego z okazji Święta Nauki Wrocławskiej.

O stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego - realizowanego już od kilku lat we Wrocławiu – mogli się ubiegać min. doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych oraz placówek naukowych, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinach wiedzy nawiązujących do zakresu działalności wielkich wrocławskich naukowców:

  • Ludwika Hirszfelda w zakresie nauk biologicznych i medycznych;
  • Hugona Steinhausa w zakresie nauk matematycznych;
  • Maxa Borna w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;
  • Jerzego Grotowskiego w zakresie sztuki;
  • Wincentego Stysia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych;
  • Jana Mozrzymasa w zakresie nauk interdyscyplinarnych.

W tym roku akademickim Komisje Stypendialne postanowiły przyznać w ramach sześciu kategorii stypendialnych 14 wyróżnień oraz 18 stypendiów w wysokości dwóch tysięcy złotych.

Wśród tegorocznych nagrodzonych jest dziesięciu stypendystów z Uniwersytetu Wrocławskiego, trzech z Politechniki Wrocławskiej, troje z Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta oraz po jednym z Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Przyrodniczego.Zgłoś uwagę