Propozycja zmian cen w żłobkach

Wrocławski Zespół Żłobków to 15 prowadzonych przez miasto placówek, w których miejsce znalazło 2123 dzieci. W tym roku na funkcjonowanie samych tylko żłobków publicznych magistrat przeznaczy ponad 38 milionów złotych. Tymczasem roczny dochód z opłat ponoszonych przez rodziców wynosi niecałe 7 milionów złotych (koszty planowane).

  • Miasto proponuje nowe stawki za pobyt dzieci w żłobkach


Utrzymanie jednego dziecka w żłobku kosztuje miasto 1300 złotych miesięcznie. Rodzice dopłacają do tego od 250 do 300 zł miesięcznie, w zależności od liczby godzin spędzonych przez dziecko w żłobku. Od 2102 roku koszt utrzymania dziecka w żłobku zwiększył się o ponad 0,5 tysiąca złotych. Złożyły się na to m.in. koszt mediów, podwyżki dla opiekunów, sprzętu, etc.

Proponowana podwyżka opłat wyniesie ok. 100 zł miesięcznie. Pieniądze te są przeznaczane na opiekę nad dziećmi w żłobkach. Co istotne – zmiany te nie dotyczą rodzin wielodzietnych, które nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w placówce.
Po podwyżce dochód z opłat ponoszonych przez rodziców wyniesie ok 9 milionów złotych, czyli o 2 mln więcej, niż obecnie. – Zmiany planujemy od września 2019 roku, czyli od nowego roku opiekuńczego. Aby do nich doszło, na początku maja pragniemy poddać pod konsultacje uchwałę zamiarową i chcielibyśmy, aby Rada Miejska zajęła się tematem w lipcu. Po to, by we wrześniu wszystko zaczęło działać – wyjaśnia Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

W tym roku na funkcjonowanie samych tylko żłobków publicznych magistrat przeznaczy ponad 38 milionów złotych. Kolejne ponad 20 mln jest przeznaczane na dofinansowanie miejsc w żłobkach niepublicznych.  

Proponowana zmiana stawek

Wrocław inwestuje w nowe żłobki

Miasto przygotowuje się do otwarcia dwóch kolejnych żłobków: budowany jest żłobek na Jagodnie na ok. 200 miejsc (otwarcie na przełomie 2020/2021), wkrótce zostanie otwarty oddział na osiedlu WuWa2 (do końca 2019 roku). Planowana jest też budowa placówki na Sołtysowicach na ok. 120 miejsc (obecnie zakończenie inwestycji jest planowane na koniec 2021 roku). – Szukamy też terenów na Muchoborze Wielkim i na Stabłowicach, to obszary, w których żyje wielu mieszkańców, także tych najmłodszych, więc dążymy do tego, by zapewnić im miejsca w żłobkach – podkreśla Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych. W wyniku tych prac powstanie kolejne 400 miejsc dla dzieci.

Rekrutacja trwa w sposób ciągły

Rekrutacja do wrocławskich żłobków prowadzona jest w sposób ciągły, co oznacza, że elektroniczny wniosek o przyjęcie do wybranego żłobka (dotyczy placówek publicznych oraz prywatnych, ale dofinansowanych przez miasto) przez internet można składać przez cały rok. – Każdy rodzic może, w dowolnym momencie, zapisać swoje dziecko do żłobka i, w zależności od tego, czy będą miejsca w żłobku, dziecko zostanie przyjęte natychmiast, albo potrwa to trochę dłużej – dodaje Bartłomiej Świerczewski. Około 10 lipca będzie wiadomo, które dziecko od września będzie miało miejsce w placówce. 

Czytaj więcej: Elektroniczna rekrutacja do żłobków we Wrocławiu [INFORMACJE]

Konkurs na ponad 3000 miejsc w żłobkach niepublicznych 

Niemal 3200 miejsc w żłobkach niepublicznych dofinansuje Miasto w wyniku rozstrzygniętych w piątek 26 kwietnia konkursów na „organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”. To o blisko 450 więcej miejsc niż w zeszłym roku.

Prawie 2000 tych miejsc będzie objętych rekrutacją. Pozostałe miejsca zajmują dzieci kontynuujące opiekę w żłobkach.

W konkursie 29/ŻK/2019/2020 oraz konkursie 2334 wyłoniono 62 podmioty, które oferują od 6 do 130 miejsc dla dzieci, przy czym jednostki, które dysponują największą liczbą miejsc najczęściej prowadzą kilka placówek zlokalizowanych w różnych częściach miasta.

Wśród dofinansowanych żłobków znalazł się również „Promyk Słońca”, który oferuje miejsca także dzieciom niepełnosprawnym i ze specjalnymi potrzebami. W konkursach wzięły udział zarówno żłobki nowo powstałe jak i wcześniej funkcjonujące, wszystkie podmioty otrzymały dofinansowanie z miasta.

Lista miejsc dofinansowanych przez miasto  

Liczba miejsc w żłobkach stale wzrasta. Na ponad 6800 miejsc w żłobkach, 5250 to miejsca, które będą finansowane lub dofinansowane przez miasto. Do rekrutacji wystawione będzie o 600 miejsc więcej niż w zeszłym roku – w sumie 3365 miejsc. W tym roku w konkursie uzyskano 450 zupełnie nowych miejsc.Zgłoś uwagę