Rekrutacja do żłobków. Powrót rekrutacji ciągłej

Od 10 lipca ponownie ruszył system rekrutacyjny do wrocławskich żłobków. W tym dniu w systemie było prawie 900 wolnych miejsc, na które już kwalifikowane są dzieci, które przeszły do rekrutacji ciągłej.


Do 4 lipca rodzice dzieci, które od września zostały przyjęte do żłobków, mięli czas na złożenie dokumentów. 900 wolnych miejsc to m.in. te, z których rodzice zrezygnowali bądź nie przedstawili kompletu dokumentów. 

Na wolne miejsca już kwalifikowane są dzieci, które po wrześniowym przydziale miejsc przeszły do rekrutacji ciągłej. W następnych miesiącach, jak co roku, uwolni się kolejne kilkaset do 1000 miejsc.

Przypominamy, że rekrutacja do wrocławskich żłobków prowadzona jest w sposób ciągły, co oznacza, że elektroniczny wniosek o przyjęcie (dotyczy placówek publicznych oraz prywatnych, ale dofinansowanych przez miasto) przez internet można składać przez cały rok.

Wyniki rekrutacji

25 czerwca opiekunowie starający się o miejsce w żłobku dla swoich pociech dostaną informację o wynikach rekrutacji. W czerwcu do żłobków zakwalifikowało się jednocześnie ponad 3100 dziecio 600 więcej niż w zeszłym roku. Rodzice dzieci, które zakwalifikowały się do 4 lipca, powinni złożyć wymagane dokumenty, a do 15 lipca podpisać umowę.

Pozostało 240 miejsc wolnych. Ich lista jest dostępna na stronie rekrutacji. Dodatkowo, jak w poprzednich latach, miasto przewiduje , że w lipcu zwolni się kolejne ok. 300 miejsc. A dalsze 1000 w ciągu następnych miesięcy.

– Zdarza się, że zgłaszane dane nie są prawdziwe albo rodzice zrezygnują bądź nie podpiszą umowy. Część dzieci nie jest również gotowa, by iść do żłobka, rodzice też często rezygnują z takiej formy opieki. W dłuższej perspektywie liczba wolnych miejsc powinna zaspokoić potrzeby oczekujących rodziców – tłumaczy dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Bartłomiej Świerczewski.

Rodzice dzieci, które będą nadal uczestniczyć w rekrutacji, nie muszą składać dodatkowych wniosków.

Między 6 a 9 lipca nastąpi ostatnia przerwa techniczna i system wróci na stałe do rekrutacji ciągłej.

Wnioski, które nie zostaną zakwalifikowane do żłobka, przejdą do rekrutacji ciągłej.

6500 miejsc

We Wrocławiu jest obecnie ok. 6500 miejsc w żłobkach, w tym 4800 to miejsca, które są finansowane lub dofinansowane przez miasto. Do rekrutacji miasto wystawia około 2900 miejsc. W ciągu roku w placówkach zwalnia się od kilkuset nawet do tysiąca miejsc. 

Od 6 czerwca do 9 lipca nie będą widoczne nowo naliczone punkty za czas oczekiwania. Zostaną one zaktualizowane 10 lipca (dla wniosków, które przejdą do rekrutacji ciągłej).

Wskaźnik objęcia opieką wynosi we Wrocławiu 37% (dane na koniec 2018r.) przy średniej dla Polski 13,1% a dla krajów UE 34% (dane EUROSTATU na koniec 2017r.)

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobekRekrutacja ciągła

Od września 2018 roku rekrutacja do wrocławskich żłobków prowadzona jest w sposób ciągły, przez stronę internetową rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl.

Dla rodziców ważne jest to, że od maja do lipca system będzie wyłączany trzy razy. Czy dziecko będzie przyjęte do żłobka, będzie wiadomo około 10 lipca. 

– W tym roku do dyspozycji najmłodszych dzieci będzie dodatkowo 300 miejsc (są to miejsca w żłobkach prywatnych, ale dofinansowanych przez miasto). Chcemy taką tendencję utrzymywać co roku – zapowiada dyrektor Departamentu Spraw Społeczny UM Bartłomiej Świerczewski. 

Podczas rekrutacji rodzice mogą wskazać maksymalnie trzy placówki, nie zmieniają się też kryteria.

Jak wypełnić elektroniczny wniosek – instrukcja – plik pdf

Rekrutacja ciągła przez internet, podczas której wnioski można składać przez cały rok, wystartowała od początku września 2018 r. Rodzice lub opiekunowie, oprócz wskazania preferencyjnych żłobków, mogą również podać datę, od której dziecko ma zostać objęte opieką w placówce. Dzieci będą przyjmowane do nich w miarę dostępności miejsc.

Od września 2019 r. – w związku ze zmianą roku żłobkowego (szkolnego, opiekuńczego) – w żłobkach zwalnia się wiele miejsc, ponieważ dzieci przechodzą do przedszkoli lub zmieniają grupy wiekowe na starsze. Dzięki temu na uwolnioną pulę można jednorazowo kwalifikować dzieci oczekujące na przyjęcie.

W tym celu system rekrutacyjny zostanie zaktualizowany o dane zawierające uwolnione i nowe miejsca w żłobkach oraz aktualne grupy a w kolejnym etapie  będzie kwalifikować dzieci na wolne miejsca.

Zmiany wprowadzane w systemie pozwolą rodzicom na zapoznanie się z liczbą wolnych miejsc dostępnych od 1 września 2019 r. oraz zaktualizowaną ofertą żłobków, także tych nowych, które nie brały wcześniej udziału w procesie rekrutacji. Rodzice będą mieli także możliwość edycji wniosków po wprowadzonych zmianach.

W czasie tych prac firma obsługująca system trzy razy wstrzyma możliwość składania podań, co pokazuje uzgodniony harmonogram rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji przewiduje następujące etapy:

1. Od 6 maja do 21 maja z powodu aktualizacji danych po raz pierwszy wstrzymano czasowo możliwość składania nowych wniosków. W tym czasie wprowadzimy do systemu informację o nowych wolnych miejscach (uzyskane w nowych konkursach,  w wyniku przejścia dzieci do przedszkoli, w wyniku rezygnacji z opieki żłobkowej) oraz sprawdzimy, które z oczekujących dzieci zmienią grupę docelową na starszą (dorosły już do starszej grupy).

MOŻLIWOŚĆ PRZESUNIĘCIA NA LIŚCIE W GÓRĘ LUB W DÓŁ

2. Od 22 maja rodzice będą mogli ponownie składać wnioski o przyjęcie, a także modyfikować swoje wybory, mając już wiedzę o nowych wolnych miejscach. Informacje będą dostępne w systemie rekrutacyjnym i na stronach miejskich. 

3. Od 6 do 25 czerwca po raz drugi wstrzymamy możliwość składania i edytowania wniosków. W tym czasie wszystkie zarejestrowane wnioski będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września (w oparciu o punkty posiadane 6 czerwca).  

PUNKTY ZA OCZEKIWANIE ZA KOLEJNE DNI SĄ NALICZANE, ALE NIEWIDOCZNE W SYSTEMIE

4. 25 czerwca ogłosimy wstępne wyniki rekrutacji  oraz informacja dot. progów punktowych w poszczególnych żłobkach.

5. Od 25 czerwca do 4 lipca rodzice, których dzieci będą zakwalifikowane do żłobków, będą mieli czas na złożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, a do 15 lipca będzie czas na podpisanie umowy ze żłobkiem .

6. Od 5 do 9 lipca  przewidujemy ostatnie wstrzymanie prace w systemie, które przywrócą go do stałego trybu rekrutacji ciągłej (w/g stanu na 1 września). Przez te kilka dni również wyłączona będzie możliwość składania i edytowania wniosków.

7. Od 10 lipca na kontach dzieci, których wnioski nie zostały zakwalifikowane od września  i będą w kolejce oczekujących, zaktualizujemy liczbę punktów za oczekiwanie, które nie były widoczne od 06.06.2019 r.

Prosimy też rodziców, którzy złożyli wnioski w rekrutacji, by pamiętali o potwierdzaniu co pół roku chęci rekrutacji (lecz nie wcześniej niż 30 dni przed datą wygaśnięcia wniosku). Przed upływem tego czasu przypominamy rodzicom o tym mailem.

Kryteria punktowe rekrutacji nie zmieniły się.

  • Wielodzietność, niepełnosprawność – 750 punktów
  • Praca lub nauka obojga rodziców – 370 punktów
  • Pracujący jeden rodzic lub opiekun – 150 punktów
  • Więcej niż jedno dziecko w placówce – 100 punktów

Oczekiwanie

  • dziecko zapisane na listę szybciej, niż przed ukończeniem 20 tygodnia życia: 0 punktów
  • punkty naliczane codziennie, gdy dziecko jest w odpowiednim wieku (po 20 tygodniu życia), ale nie minęła jeszcze data, od której rodzice chcą umieścić dziecko w żłobku: 1/7 punktu dziennie
  • punkty naliczane codziennie, gdy minęła wskazana przez rodziców data przyjęcia do żłobka, a dziecko nadal oczekuje na miejsce: 1 punkt dziennie.

W rekrutacji na rok 2019/2020 będziemy kwalifikować wnioski, w których dzieci na dzień 1 września 2019 osiągnęły wiek minimum 20 tygodni życia oraz data ich urodzenia nie jest wcześniejsza niż 1 stycznia 2017 r.

Liczba miejsc w żłobkach stale wzrasta. Na ponad 6800 miejsc w żłobkach, 5250 to miejsca, które będą finansowane lub dofinansowane przez miasto. Do rekrutacji wystawimy o 600 miejsc więcej niż w zeszłym roku – w sumie 3365 miejsc. W tym roku w konkursie uzyskaliśmy w konkursie 450 zupełnie nowych miejsc. 

Wskaźnik objęcia opieką wynosi we Wrocławiu 37% (dane na koniec 2018 r.) przy średniej dla Polski 13,1% a dla krajów UE 34% (dane EUROSTATU na koniec 2017 r.)Zgłoś uwagę