wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

9°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 07:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Aktualności
 4. Częściej i więcej – nowe zasady deratyzacji i odbioru gabarytów we Wrocławiu
Szczury na jednym z wrocławskich podwórek / zdjęcie ilustracyjne Oleksandr Poliakovsky / Redakcja www.wroclaw.pl
Szczury na jednym z wrocławskich podwórek / zdjęcie ilustracyjne

Podczas czwartkowej (16 marca) sesji Rady Miejskiej Wrocławia, radni podjęli decyzję o zmianie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Wrocławia. Zmiany wynikają z konieczności podjęcia jeszcze bardziej skutecznych kroków w tępieniu populacji szczurów na terenie miasta, a w szczególności w centrum Wrocławia. Poznajcie zmiany!

Reklama

Systemowe zobowiązanie właścicieli wszystkich nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji w wydłużonych terminach wraz z kontrolami Straży Miejskiej powinno przyczynić się do ograniczenia liczebności szczurów, a tym samym do poprawienia jakości życia mieszkańców Wrocławia.

Wrocław jest miejscem, gdzie gryzonie niestety mają świetne warunki do bytowania. Rzeki i nabrzeża, rozległy system kanalizacji, stara zabudowa w centrum, czy też choćby rozwinięta gastronomia, tworzą idealne warunki do bytowania szczurów. Oczywiście trudno określić liczbę gryzoni na terenie miasta. Wiemy jednak, że o ostatecznej wielkości populacji szczurów decydują dwa główne czynniki: możliwości znalezienia schronienia i budowy gniazda oraz dostęp do żywności.
Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia

– W ostatnim czasie rozmawialiśmy z wykonawcami, mamy również opinie z Uniwersytetu Przyrodniczego i dysponując tą wiedzą wprowadzamy nowe terminy deratyzacji, które wprost wynikają z biologii tych zwierząt oraz bazują na dostępnych w literaturze badaniach nad szczurami w innych krajach .Zwiększamy też katalog miejsc, gdzie deratyzacja musi być prowadzona – dodaje Demianowicz.

Deratyzacja we Wrocławiu obowiązuje teraz więcej podmiotów

Dlatego też w obszarze centrum Wrocławia (na terenie ograniczonym rzeką Odrą, mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. Gen. Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą) obowiązkowa deratyzacja będzie od teraz obowiązywać właścicieli wszystkich nieruchomości oraz sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, studni i komór na sieciach infrastruktury podziemnej, usytuowanych na tym obszarze.

Rozszerzony został również katalog rodzajów nieruchomości podlegających obowiązkowej deratyzacji, usytuowanych poza wskazanym powyżej centrum Wrocławia. Deratyzacja obowiązuje od teraz również hostele, motele, pensjonaty oraz inne obiekty świadczące usługi noclegowe, dworce kolejowe i autobusowe oraz pozostałe budynki użyteczności publicznej i obiekty, w których wykonywane są całodobowe świadczenia zdrowotne.

Nowe terminy deratyzacji we Wrocławiu

Wydłużono również terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji na terenie centrum Wrocławia do 10 miesięcy w ciągu roku:

 • od 1 stycznia do 31 marca,
 • od 1 maja do 30 września,
 • od 1 listopada do 31 grudnia.

Bez zmian, pozostają daty obowiązkowej deratyzacji na terenie całego Wrocławia, przeprowadza się ją dwukrotnie w ciągu roku w terminach:

 • od 1 marca do 31 marca,
 • od 1 listopada do 30 listopada.

Należy pamiętać, że deratyzację przeprowadza się każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Deratyzacja we Wrocławiu - zasady

Deratyzację należy przeprowadzać z zachowaniem bezpieczeństwa ludzi, zwierząt domowych oraz innych zwierząt i organizmów żywych niebędących celem zwalczania, przy czym preparaty stosowane w deratyzacji należy bezwzględnie zabezpieczyć przed dostępem i przypadkowym spożyciem przez ludzi, zwierzęta domowe oraz ptactwo.

Z chwilą rozpoczęcia deratyzacji powinny zostać wyłożone preparaty deratyzacyjne. Należy je uzupełniać na bieżąco przez cały czas jej trwania, a jeżeli środki gryzoniobójcze będą nadal pobierane, nawet po zakończeniu jej terminu. Dodatkowo na bieżąco prowadzić monitoring pobierania preparatu oraz usunąć go dopiero po stwierdzeniu zaprzestania jego poboru przez gryzonie.

Kontrole Straży Miejskiej Wrocławia

Nad prawidłowym przebiegiem deratyzacji czuwają strażnicy miejscy. Właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują deratyzacji na zarządzanych terenach, mogą zostać ukarani grzywną.

Przeciwdziałanie nadmiernemu występowaniu szczurów można rozpatrywać w co najmniej dwóch aspektach. Pierwszym jest łatwy dostęp przez gryzonie do żywności, zwłaszcza przy pojemnikach na śmieci. I tu stwierdzamy liczne uchybienia w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów. Drugim - przeprowadzanie deratyzacji, czyli obowiązkowej w marcu, na określonym uchwałą obszarze miasta oraz, a nie wszystkie podmioty mają tego świadomość, że tam gdzie stwierdzono obecność szczurów - przez cały rok. Niestety tu także stwierdzamy liczne nieprawidłowości.
Waldemar Forysiak, zastępca komendanta Straży Miejskiej Wrocławia

– Strażnicy miejscy, przeszli specjalistyczne szkolenie w zakresie prowadzenia prawidłowej deratyzacji, intensywne działania kontrolne prowadzą praktycznie od początku roku. Nakładane są mandaty, zarówno na zarządców, firmy odpowiedzialne za usuwanie odpadów, a także na podmioty nieprzeprowadzające deratyzacji. Wystawiono już prawie 70 mandatów na kwotę prawie 20 tys. zł., wszczęto także 14 spraw o wykroczenie, czyli tu będą kierowane do sądu wnioski o ukaranie – dodaje Forysiak.

Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych

Zmiana w regulaminie dotyczy również częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych. I tak powraca zapis, że będzie to co najmniej 1 raz na dwa miesiące w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz co najmniej 1 raz w miesiącu w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi. Zmiana wynika z potrzeb komunikowanych przez mieszkańców oraz zarządców i ma na celu zagwarantowanie czystości terenów miejskich.

– Odpady wielkogabarytowe były, są i będą odbierane w cyklu miesięcznym. Dodatkowo spółka Ekosystem, zajmująca się gospodarką odpadami, uzupełni zbiórkę odpadów wielkogabarytowych akcjami interwencyjnymi. Można więc stwierdzić, że oferta odbioru odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców Wrocławia polepsza się – informuje Paweł Karpiński, miejski radny.

Deratyzacja we Wrocławiu - dobre praktyki

Aby przeciwdziałać rozwojowi populacji gryzoni należy stosować kilka prostych zasad:

 • ograniczyć wyrzucanie jedzenia,
 • nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów,
 • zamykać klapy w pojemnikach na odpady i dbać o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w czystości,
 • utrzymywać porządek w piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych,
 • pozbywać się odpadów wielkogabarytowych zgodnie z zasadami. Stara pralka, tapczan czy meblościanka to nic innego jak schronienie dla gryzoni,
 • jeżeli chcemy karmić zwierzęta wolno żyjące, w tym ptaki, róbmy to odpowiedzialnie (nie pozostawiajmy jedzenia w miejscach dostępnych dla szczurów, w szczególności nie rozrzucajmy pożywienia bezpośrednio na ziemi).

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl