Takie projekty zgłosiliście do WBO 2019 [PODSUMOWANIE]

Znamy ostateczną liczbę projektów i podział według kategorii w tegorocznym naborze. W sumie do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 zgłoszono 448 projektów. Dziękujemy wszystkim za aktywność. Teraz rozpoczyna się etap oceny i konsultacje z liderami.

Łącznie do tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 448 projektów, z czego 278 stanowią projekty osiedlowe a 170 ponadosiedlowe. Zdecydowana większość projektów wpłynęła elektronicznie (446), papierowo wpłynęły dwa wnioski. Nadal najwięcej projektów złożonych w WBO dotyczy kategorii zieleń/rekreacja.

– Mamy więcej, niż przed rokiem projektów ponadosiedlowych oraz wielu nowych liderów WBO. Z wyjątkiem jednego osiedla, wszystkie pozostałe zgłosiły projekty do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. To cieszy, bo możemy mówić, że w budżecie bierze udział całe miasto i wszyscy mieszkańcy. Teraz przed nami ocena projektów, a następnie głosowanie – podkreślił Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW.

Szczegółowa lista projektów zgłoszonych do WBO 2019 dostępna tutaj.

Liderami wśród osiedli zgłaszających projekty do tegorocznego WBO są: Leśnica (28 projektów), Psie Pole - Zawidawie (26), Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. (24) i Stare Miasto (20).

Liczba liderów WBO 2019 wyniosła 305 osób.

Oceny, konsultacje i głosowanie

W najbliższym czasie wszystkie pomysły poddane zostaną ocenie merytorycznej. W dalszym czasie czekają nas też spotkania z liderami, na których będziemy omawiać wprowadzenie ewentualnych zmian lub poprawek. Wszystko po to, aby przygotować listę pomysłów, która zostanie poddana publicznemu, jesiennemu głosowaniu. Liderzy i mieszkańcy są informowani o postępach procedury na bieżąco, mają na nią wpływ i mogę brać w niej aktywny udział.

Pod koniec sierpnia 2019 r. zostanie opublikowana wstępna lista projektów poddanych pod głosowanie, które zaplanowano od 20 września do 7 października. Wówczas mieszkańcy wybiorą, które projekty doczekają się realizacji.

Harmonogram WBO 2019