Terminarz WBO 2019

Tak wygląda kalendarz i proces kolejnych działań w ramach WBO 2019.

  • składanie projektów: 07.01 - 04.02.2019
  • pierwszy etap oceny projektów: 07.01 - 31.05.2019
  • konsultacje projektów: 03.06 - 08.07.2019
  • drugi etap oceny projektów: 09.07 - 23.08.2019
  • publikacja wstępnej listy projektów poddanych pod głosowanie: 26.08.2019
  • publikacja ostatecznej listy projektów pod głosowanie: do 3 dni 
    po rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań
  • głosowanie na projekty WBO 2019: 20.09 - 07.10.2019