Jak zagospodarować park Henrykowski - konkurs dla architektów

fot. ZZM

Już wkrótce powinniśmy poznać koncepcję zagospodarowania parku Henrykowskiego. W ogłoszonym przez Zarząd Zieleni Miejskiej konkursie architektonicznym, wpłynęło 13 wniosków. To kolejna odsłona realizacji projektu WBO z 2019 roku. W grudniu ubiegłego roku odbyły się poświęcone mu konsultacje społeczne. Teraz projektanci zmierzą się z zadaniem uwzględnienia oczekiwań mieszkańców w koncepcji zagospodarowania terenu.

W ubiegłorocznej edycji WBO na projekt urządzenia terenów przy Osiedlu Henrykowskim na północ od ulic Jesionowej, Henrykowskiej, Pięknej i Sernickiej swój głos oddały aż 6364 osoby. Natomiast podczas grudniowych konsultacji mieszkańcy wypowiedzieli się bardziej szczegółowo na temat oczekiwanych rozwiązań. Wymieniane były wśród nich m.in.: tworzenie układu komunikacyjnego, zamontowanie ławek, utworzenie stref wejściowych oraz otwarcie terenu na osiedle, zabezpieczenie górki i znajdującej się niedaleko bocznicy kolejowej.

Opinie zebrane w toku konsultacji, stanowią założenia wyjściowe dla opracowania koncepcji zagospodarowania terenu. Zadaniem projektantów będzie uwzględnienie jak największej liczby rekomendacji społecznych, przy jednoczesnym zachowaniu spójności terenu. Park powstanie na terenach zajmowanych przez różnoraką infrastrukturę kolejową i ma nawiązywać do industrialnego charakteru tego miejsca. Istnieje choćby pomysł wykorzystania elementów konstrukcji wiaduktu kolejowego rozebranego przy okazji budowy linii tramwajowej na Nowy Dwór.

Na razie przewiduje się zagospodarowanie bardzo zdegradowanego terenu o powierzchni około 5 hektarów, w kolejnych etapach park będzie można powiększyć, możliwy do urządzenia jest obszar o powierzchni prawie 12 hektarów. Pierwszy etap inwestycji ma kosztować 2 miliony złotych, które mają pochodzić ze środków wyodrębnionych z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

W konkursie przyznane zostaną 3 nagrody

W konkursie ogłoszonym przez ZZM, a którego współorganizatorem jest Dolnośląski Oddział Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu SPAK, przyznane zostaną trzy nagrody: za I miejsce – 20 tys. złotych, za II miejsce – 15 tys. złotych, za III miejsce – 10 tys. złotych. Co najmniej dwóch spośród trzech finalistów zaproszonych zostanie następnie do negocjacji na opracowanie dokumentacji projektowej. Szczegółowe informacje na temat konkursu opublikowane zostały na stronie ZZM.

Wpłynęło 13 wniosków 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upłynął 15 czerwca o godz. 12.00. Do tego momentu zgłosiło się 13 uczestników, w tym 1 po terminie. Do 26 czerwca wnioski będą sprawdzane pod kątem spełniania wymogów formalnych.

- Cieszymy się z zainteresowania. Komisja konkursowa będzie oceniała anonimowe prace, a w takiej sytuacji nie podaje się listy uczestników. Podmioty zakwalifikowane do konkursu muszą projekty koncepcyjne przedstawić do 26 września do godz. 15.00. Wtedy rozpocznie się właściwa rywalizacja – mówi Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej.

Kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia prac w terenie?

- Pierwsze prace przy urządzaniu obiektu chcielibyśmy rozpocząć już przyszłym roku, ale niestety na wstępie będzie dużo sprzątania ponieważ teren nie jest przystosowany do nasadzania roślinności – dodaje Marek Szempliński.

Przeczytaj również: Park HENRYKOWSKI - #KolejNaZieleń – etap 1 [WBO. 2019]