wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

3°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Konsultacje społeczne
  4. Zakończone konsultacje
  5. Wrocław rozmawia o osiedlach

Rozpoczynamy dyskusję o ustroju wrocławskich osiedli. Wspólnie z mieszkańcami chcemy określić jakie obowiązki, kompetencje i możliwości powinny mieć samorządy osiedlowe. Efektem mają być rekomendacje, które zostaną przedstawione Radzie Miejskiej Wrocławia.

Sprawdź raport

z konsultacji

Cel

Celem projektu jest prowadzenie działań wpływających na uaktywnienie mieszkańców Wrocławia na poziomie lokalnym, realizowanych we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej, Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, radami osiedla, organizacjami pozarządowymi, aktywistami i lokalnymi liderami.

Działania obejmują rozwój kompetencji komunikacyjnych i obywatelskich mieszkańców, liderów lokalnych oraz przedstawicieli rad osiedlowych, przeprowadzenie konsultacji społecznych, spotkań i warsztatów.

plakat przedstawiający agendę konsultacji społecznych "Wrocław rozmawia O OSIEDLACH"

Idea

Geneza proponowanego działania skupia się na istotnej w społeczeństwach obywatelskich drogi rozwoju miasta, jaką jest decentralizacja odpowiedzialności za przestrzeń miejską, infrastrukturę, kulturę, relacje sąsiedzkie i aktywność obywatelską.

Dzięki przeprowadzonym w ramach projektu działaniom mieszkańcy Wrocławia będą zdolni przejmować odpowiedzialność za decyzje na poziomie lokalnym, a przez to najbardziej adekwatnie i skutecznie oddziaływać na swoje otoczenie i dzięki temu poprawiać jakość życia we Wrocławiu, a także rozwijać poczucie dobra wspólnego i odpowiedzialność za nie. Samorząd Wrocławia, koordynując komunikację z partnerami lokalnymi, będzie mógł podejmować decyzje zgodne z wizją rozwoju opartą na potrzebach mieszkańców.

Działania

Projekt będzie obejmował pięć głównych obszarów:1) Współprowadzenie konsultacji społecznych.2) Wsparcie procesu decentralizacji (wspólnie z Wrocławskim Forum Osiedlowym).3) Wzmacnianie kanałów komunikacji.4) Wsparcie rozwoju wrocławskich osiedli oraz udzielanie bieżących konsultacji i prowadzenie szkoleń dla radnych osiedlowych, podnoszących ich kompetencje.5) Rozwiązywanie problemów lokalnych.

Działania związane z dyskusją nad funkcjonowaniem rad osiedla oraz decentralizacją stanowią część miejskiego, długofalowego projektu prowadzonej pod hasłem „Wrocław rozmawia o osiedlach”.

Projekt realizowany przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS) oraz Fundację Dom Pokoju we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej oraz Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wrocław.

Kontakt

Karolina Dzimira-Zarzyckawroclaw_lokalnie(at)feps.pl607 973 497

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl