Powstaje konstytucja dla osiedli: Wrocław rozmawia o osiedlach

Powstanie konstytucja rad wrocławskich rad osiedli. To pakiet pomysłów dotyczący zasad, na jakich powinny funkcjonować osiedla. Opracują go mieszkańcy, samorządowcy osiedlowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych, a ich działaniom towarzyszyć będą konsultacje, warsztaty, negocjacje.

Inaugurację nowego projektu ogłosili we wtorek przed Starym Ratuszem przedstawiciele instytucji miejskich oraz organizacji pozarządowych.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a jego partnerami organizacje pozarządowe:

  • Fundacja Dom Pokoju,
  • Fundacja na rzecz Studiów Europejskich,
  • Wrocławskie Forum Osiedlowe,

oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, które także reprezentuje stronę miejską.

Cztery stopnie do konstytucji

Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej poinformował, że – zgodnie z zapowiedzią prezydenta Wrocławia z ubiegłorocznego Kongresu Rad Osiedli, we wrześniu przedstawione zostaną pomysły wrocławian, samorządów osiedlowych, organizacji oraz wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak powinny we Wrocławiu funkcjonować osiedla w przyszłości.

– Roboczo nazywamy ten projekt konstytucją wrocławskich rad osiedli – mówi Bartłomiej Świerczewski.

Drugim komponentem tego procesu jest pakiet konsultacji, które będą dotyczyły różnych tematów. Poprowadzą je organizacje pozarządowe.

Trzeci komponent projektu ma charakter szkoleniowy i jest przeznaczony dla samorządów osiedlowych.

Bartłomiej Świerczewski: – Czwarty komponent dotyczy akuszerowania w rozwiązywaniu różnych problemów na osiedlach. On jest adresowany do mieszkańców, rad osiedlowych, które mają kłopot i wiedzą, że trzeba go przedyskutować.

Dialog, szkolenia, konsultacje

– Akuszerskie wsparcie, czy akuszerowanie dialogu, to pomoc, na którą mogą liczyć zarówno radni osiedlowi, jak i mieszkańcy w obliczu różnych konfliktów – precyzuje Maja Zabokrzycka z Fundacji Dom Pokoju. – To niekoniecznie musi być konflikt, to mogą być bardzo konstruktywne procesy, ale wymagające wsparcia i naszego doświadczenia moderacyjnego.

Fundacja Dom Pokoju od dawna angażuje się w mediacje w sytuacjach, kiedy dochodzi do napięć społecznych we Wrocławiu. Jej moderatorzy prowadzili m.in. rozmowy w sprawie domu socjalnego dla mężczyzn na Różance oraz w sprawie koczowiska przy ul. Kamieńskiego.

Partnerem w projekcie jest także Wrocławskie Forum Osiedlowe. – Dla nas najbardziej istotnym komponentem jest dyskusja nad konstytucją dla osiedli. Chcemy wspólnie, zarówno w środowisku osiedlowym, jak i z mieszkańcami, wypracować nowy model funkcjonowania rad osiedli. I porozmawiać w jakim zakresie moglibyśmy przejąć część działań od miasta – zapowiada Michał Kwiatkowski z Wrocławskiego Forum Osiedlowego. – Myślimy przede wszystkim nad większym wpływem na pewne działania inwestycyjne – dodaje.

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich w tym roku będzie współorganizatorem konsultacji społecznych. Mają one dotyczyć m.in. nowych reguł w działaniu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. – Mieszkańcy już się przyzwyczaili, że organizacje pozarządowe angażują się w te procesy – akcentuje Tadeusz Mincer z Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich.

– Jestem zainteresowana każdym z tych komponentów, bo moja instytucja na co dzień współpracuje z osiedlami – mówi Dorota Feliks z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. – Dla nas wynik tych rozmów, proces, który będzie się toczył, jest w każdym momencie bardzo ważny. Jeśli chodzi o szkolenia: rady osiedli potrzebują takiego know-how, bo mają konkretne pytania: jak zorganizować festyn, jak prowadzić dokumentację, w jakim trybie podejmowane są uchwały – kontynuuje.

Informacje dotyczące poszczególnych komponentów oraz planowanych spotkań, konsultacji i wydarzeń w ramach „Wrocław rozmawia o osiedlach” dostępne będą na stronie serwisu Wrocław Rozmawia.