Ankieta

Jesteś mieszkańcem i nie są ci obojętne sprawy twojego osiedla? Wypełnij ankietę!

Wspólnie z Wami chcemy określić jakie obowiązki, kompetencje i możliwości powinny mieć rady osiedli we Wrocławiu. Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety. Państwa odpowiedzi pomogą w stworzeniu rekomendacji, które zostaną przedstawione Radzie Miejskiej Wrocławia. Samorządy osiedlowe, prosimy o rozpowszechnienie informacji o badaniu.

Więcej informacji:

Ankieta aktywna będzie do 2 sierpnia 2018. Jej wypełnienie zajmuje ok. 5 min.

Prosimy o uważne zaznaczenie odpowiedzi w przewidzianej kolejności.

Nie ma możliwości cofnięcia się do poprzednich pytań.

Wyniki zostaną opublikowane:

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

Fill out my online form.