Szkolenia dla radnych osiedlowych

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich oraz Fundacja Dom Pokoju zapraszają na cykl szkoleń skierowanych do wrocławskich radnych osiedli, organizowany w ramach projektu „Wrocław rozmawia o osiedlach”.

„Zarządcami” osiedli są radni osiedli. Bardzo wiele zależy nie tylko od ich aktywności, chęci i poświęconego czasu, lecz także od kompetencji. To w dużej mierze to społecznicy, którzy chcą zmieniać świat – warto inwestować w rozwój ich umiejętności i wiedzy, aby sprawniej służyli mieszkańcom.

Nie trzeba brać udziału w całym cyklu, można uczestniczyć w wybranych spotkaniach. Szkolenia są bezpłatne, nie obowiązują też wcześniejsze zapisy – zapraszamy wszystkich zainteresowanych radnych osiedli, którzy chcieliby podwyższyć swoje kompetencje!

Wszystkie spotkania będą odbywały się w godzinach 17.00-18.30 w Infopunkcie Łokietka 5.

  1. Moderacja spotkań – zasady, techniki, metody

13.11.2018 / wtorek

Karolina Mróz / Fundacja Dom Pokoju

Prowadzenie spotkań na tematy ważkie społecznie nie musi być trudne. Jak się do nich przygotować, jak moderować dyskusję i radzić sobie z rosnącymi w trakcie emocjami uczestników, jak sprawić, by były efektywne i prowadziły uczestników do zmian? Przedstawię kluczowe zasady i warsztat moderatora spotkań, techniki moderacyjne i podstawy facylitacji graficznej.

  1. Komunikacja wewnątrz Rady – statut, dobre praktyki, narzędzia

20.11.2018 / wtorek

Tadeusz Mincer / Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

Sprawnie działający samorząd osiedlowy powinien się opierać na dobrej komunikacji wewnętrznej: pomiędzy radnymi, a szczególnie pomiędzy zarządem a pozostałą częścią rady. Doświadczenie pokazuje, że zaniedbania wewnętrznej komunikacji bardzo utrudniają pracę na rzecz osiedla. Podczas warsztatów zostaną przypomniane minimalne wymagania, jakie samorządom osiedlowym stawia w tej materii statut. Zaproponowane zostaną również inne pomocne dobre praktyki, zasady i procedury. Będzie też kilka słów o narzędziach – tych tradycyjnych oraz elektronicznych, które mogą wspierać wewnętrzną pracę rady.

  1. Radny wsparciem partycypacji osiedlowej – formy współpracy Rady Osiedla z Biurem ds. Partycypacji Społecznej

28.11.2018 / środa

Krzysztof Ziental / Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Konsultacje społeczne, budżet obywatelski czy osiedlowe dyskusje to kwestie, które wymagają ścisłej współpracy rady osiedla z Biurem ds. Partycypacji Społecznej. Owa współpraca dzieje się zarówno na poziomie wzajemnego informowania, jak i wsparcia docierania do osób zainteresowanych czy wreszcie organizacji spotkania. Podczas szkolenia omówione zostaną sposoby działania Biura Partycypacji w tym zakresie oraz zaproponowane formy współpracy. Będziemy mogli także porozmawiać, w jaki sposób zintensyfikować działania.

  1. Zarządzanie konfliktem – ABC radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

7.12.2018 / piątek

Dorota Whitten, Maja Zabokrzycka / Fundacja Dom Pokoju

Konflikt jest zjawiskiem naturalnym – obecny jest w naszym życiu zawodowym i osobistym. Dobrze zarządzany konflikt może być drogą do zmiany, nierozwiązany przeważnie eskaluje, a jego skutki bywają niszczące i kosztowne. W trakcie szkolenia pokażemy, jak budować dialog w tak trudnych sytuacjach i szukać rozwiązań, które odpowiedzą na potrzeby wszystkich stron.

  1. Przekaz rzeczniczy – jak się komunikować efektywnie w sprawach społecznych?

13.12.2018 / czwartek

Karolina Mróz, Dorota Whitten / Fundacja Dom Pokoju

Są różne strategie, które przyjmują organizacje i grupy społeczne w relacji z samorządem i innymi kluczowymi partnerami. Jeśli decydujemy się na tę, która prowadzi do dialogu i współpracy, warto zadbać o jakość przekazu naszych celów, propozycji, oczekiwań i problemów. W trakcie warsztatów przedstawimy zasady komunikacji efektywnej, jej narzędzia i popracujemy nad indywidualnymi, konstruktywnymi przekazami rzeczniczymi uczestników.

Wydarzenie na Facebooku

Projekt realizowany przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS) oraz Fundację Dom Pokoju we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej oraz Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wrocław.

 

Do pobrania