Park przy Kolejowej. Konsultacje

Park między ulicami Kolejową, Grabiszyńską, Szpitalną a Tęczową wkrótce się zmieni. Jak będzie wyglądał? Zaplanujemy to wspólnie z mieszkańcami.

Park będzie remontowany w kilku etapach. Szacowana kwota pokrywająca całość realizacji to 3 miliony złotych. W 2019 roku na ten cel zostaną przeznaczone środki w wysokości 750 tysięcy złotych. To fundusze pochodzące z Programu Inicjatyw Rad Osiedli, zgłoszone przez Radę Osiedla Przedmieście Świdnickie.

Jakie uwarunkowania?

Obecnie wykonawca dokumentacji projektowej zbiera niezbędne wytyczne, m.in. oraz przygotowuje kwerendę archiwaliów oraz opis historii miejsca. Park był częścią zespołu szpitalno-kościelnego z końca XIX wieku. Zwróciła na to uwagę Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, wskazując, że park zlokalizowany jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego Przedmieścia Mikołajskiego, ujętego w gminnej ewidencji zabytków. W kwartale obecnych ulic Kolejowej, Grabiszyńskiej, Szpitalnej i Tęczowej w latach 1867–69 zbudowany został według projektu arch. Carla Schmidta szpital wraz z kościołem św. Trójcy. Zespół budynków otoczony był obszernym ogrodem w kształcie trapezu, ujęty trzema szpalerami drzew i murem, o geometrycznej kompozycji, z nieregularnymi ścieżkami. Budynki zostały zniszczone w czasie oblężenia miasta w 1945 r., a ich ruiny rozebrane. Na częściowo zabudowanej po wojnie nieruchomości, w latach 60. XX w. został urządzony w obecnym kształcie park miejski.

Dawny szpital i kościół św.Trójcy, ok. 1900. Fot. za: www.polska-org.pl. Dawny szpital i kościół św. Trójcy, ok. 1900. Fot. za: www.polska-org.pl.

W wytycznych konserwatorskich zaznaczono, że koncepcja zagospodarowania terenu powinna uwzględniać zachowane elementy historyczne oraz nawiązywać do założenia ogrodowego z czasów przedwojennych. Podkreślono również, że należy wykonać szczegółową inwentaryzację dendrologiczną.

Innym czynnikiem wpływającym na kształt projektu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W nim omawiany teren został ujęty jako zieleń parkowa. Ponadto zabezpieczono tzw. korytarz dla pasa drogowego w śladzie ulicy Szpitalnej. Związane jest to z długofalowymi planami inwestycyjnymi miasta, które uwzględniają remont i rozbudową ulicy Szpitalnej. Nie jest na razie znany konkretny termin przeprowadzenia tych prac. Być może rozbudowa drogi zostanie podzielona na dwa etapy: najpierw remont jezdni, a następnie budowa ewentualnej trasy tramwajowej.

Osobną kwestią pozostaje nazwa parku. Wojskowa Izba Lekarska złożyła do Rady Miejskiej Wrocławia apel o nadanie jednej z wrocławskich ulic lub placów imienia Lesława Węgrzynowskiego (1885–1956) – doktora, majora Wojska Polskiego, uczestnika walk o Lwów i powstańca warszawskiego. Apel poparła Komisja Kultury i Nauki Rady Miejskiej Wrocławia, a Biuro Rozwoju Wrocławia wskazało park jako miejsce, któremu można nadać takiego patrona.

Jak rozmawiamy?

Jak mieszkańcy wyobrażają sobie park przy ulicy Kolejowej w nowej odsłonie? Biuro ds. Partycypacji Społecznej – przy wsparciu Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich, Fundacji Dom Pokoju oraz Rady Osiedla Przedmieście Świdnickie – organizuje spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 29 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 18.00 w ODA Firlej (ul. Grabiszyńska 56). Wydarzenie na Fb tutaj. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel wykonawcy dokumentacji projektowej, firmy XProject oraz Zarządu Zieleni Miejskiej, zarządcy terenu. Rozmowy z mieszkańcami zaplanowano jeszcze przed rozpoczęciem prac nad koncepcją zagospodarowania terenu, dzięki czemu ich uwagi będą mogły zostać uwzględnione w projekcie. Termin wykonania dokumentacji projektowej to 31 maja 2019 roku. Ponadto do 2 grudnia będzie można składać swoje opinie poprzez poniżej zamieszczony formularz, do czego zachęcamy.

 

 

Fill out my online form.