Bezpłatne szkolenia dla NGO - wiosna 2018

Oferta szkoleń skierowana dla organizacji działających we Wrocławiu lub na rzecz miasta.

Szkolenia się zakończyły. Dziękujemy za zainteresowanie i udział.

 

10. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku

 • CZAS TRWANIA: 2 dni -  łącznie 10 godzin lekcyjnych
 • Ilość osób w grupie max 30
 • Ilość szkoleń - 1
 • Termin  5 i 6 czerwca 2018 w godz. 16.30 – 20.15
 • Ostateczny termin zgłoszeń:  4 czerwca  2018r.
 • Program

  

Rezerwacja miejsca  na szkoleniu następuje poprzez przesłanie ankiety na adres: bps@um.wroc.pl lub jej dostarczenie na adres:

 Biuro ds. Partycypacji Społecznej

ul. G. Zapolskiej 4, Wrocław

pok. 120 (tel 71 777 86 68)

 

1. Wolontariusz coachem - jak inspirować i wspierać rozwój dzieci

 • CZAS TRWANIA: 3 dni – łącznie 16 godzin lekcyjnych
 • Ilość osób w grupie max 30
 • Ilość szkoleń – 1
 • Termin  5 i 7 i 9 marca 2018 w godz 16.30 – 20.30
 • Ostateczny termin zgłoszeń:   2 marca 2018r. Choć termin minął ciągle można się zgłaszać. Zapraszamy!
 • Program

2. Zatrudnianie osób w organizacji pozarządowej na umowy cywilno-prawne, wolontariatu i umowy o pracę

 • CZAS TRWANIA: 2 dni -  łącznie 8 godzin lekcyjnych
 • Ilość osób w grupie max 30
 • Ilość szkoleń - 1
 • Termin 12  i 19 marca 2018 w godz. 17.00 – 20.00
 • Ostateczny termin zgłoszeń:  9 marca  2018r.
 • Program

3. Poznawczo – behawioralne techniki pracy z seniorami

 • CZAS TRWANIA: 10 godz. – 2 dni szkoleniowe
 • Grupa max. 30 osób
 • Ilość szkoleń - 1
 • Termin  11 i 12 kwietnia 2018 w godz. 16.30 – 20.30
 • Ostateczny termin zgłoszeń:  9 kwietnia 2018
 • Program

4. Taniec, ruch, improwizacja – choreoterapia i techniki teatralne w kreatywnej pracy z młodzieżą

 • CZAS TRWANIA: 2 dni – łącznie 10 godzin lekcyjnych
 • Ilość osób w grupie max 30
 • Ilość szkoleń – 1
 • Termin  16 i 17 kwietnia  2018 w godz. 16.30 – 20.30
 • Ostateczny termin zgłoszeń:   12 kwietnia 2018 r.
 • Program

5. Ochrona danych osobowych dla organizacji pozarządowych z uwzględnieniem wzorcowej dokumentacji - RODO

Uwaga! - Brak miejsc na szkolenie.

 • CZAS TRWANIA:  2 dni -  łącznie 8 godzin lekcyjnych
 • Ilość osób w grupie max 30
 • Ilość szkoleń - 1
 • Termin 18 i 19 kwietnia 2018 r w godz. 17.00 – 20.00
 • Ostateczny termin zgłoszeń:  17 kwietnia 2018 r.
 • Program

6. Rozwiązywanie konfliktów – podstawy mediacji rówieśniczej, elementy asertywności

 • CZAS TRWANIA: 2 dni – łącznie 10 godzin lekcyjnych
 • Ilość osób w grupie max 30
 • Ilość szkoleń – 1
 • Termin  23 i 24 kwietnia 2018 w godz. 16.30 – 20.30
 • Ostateczny termin zgłoszeń:   19 kwietnia  2018r.
 • Program

7. Lider w każdym z nas – rozwijanie kompetencji liderskich w organizacji pozarządowej

 • CZAS TRWANIA: 3 dni – łącznie 16 godzin lekcyjnych
 • Ilość osób w grupie max 30
 • Ilość szkoleń – 1
 • Termin  7 i 9 i 10 maja 2018 w godz. 16.30 – 20.30
 • Ostateczny termin zgłoszeń:   4 maja  2018r.
 • Program

8. Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

 • CZAS TRWANIA: 6 dni – łącznie 36 godzin  lekcyjnych
 • Ilość osób w grupie max 30
 • Ilość szkoleń – 1
 • Termin  14 i 15 i 16 i 21 i 22 i 23  maja 2018 w godz. 16.15 – 20.45  Liceum Ogólnokształcące nr XII Plac Orląt Lwowskich 2A sala 113 piętro
 • Ostateczny termin zgłoszeń:  10 maja 2018r
 • Program

9. Aktywizacja seniorów – wykorzystanie ruchu i innych technik w podnoszeniu kondycji psychofizycznej

 • CZAS TRWANIA:  2 dni -  łącznie 10 godzin lekcyjnych
 • Ilość osób w grupie max 30
 • Ilość szkoleń - 1
 • Termin 16 i 17 maja 2018 w godz. 16.30 – 20.30
 • Ostateczny termin zgłoszeń:  14 maja 2018r.
 • Program