Bezpłatne szkolenia dla NGO - jesień 2018

Oferta szkoleń skierowana dla organizacji działających we Wrocławiu lub na rzecz miasta.

 1. Zatrudnianie osób w organizacji pozarządowej na umowy cywilno- prawne, wolontariatu i umowy o pracę w tym obcokrajowców

Szkolenie zakończone.

 Czas trwania: 2 dni -  łącznie 8 godzin lekcyjnych

 • Ilość osób w grupie max 30
 • Ilość szkoleń - 1
 • Termin 17 i 18 września 2018 w godz. 17.00 – 20.00
 • Ostateczny termin zgłoszeń: 14 września  
 • PROGRAM
 • ANKIETA

 

 1. Marketing w NGO wykorzystanie narzędzi social media w promocji NGO

Szkolenie zakończone. 

CZAS TRWANIA: 3 dni – łącznie 16 godzin lekcyjnych

 • Ilość osób w grupie max 30
 • Ilość szkoleń – 1
 • Termin 27 i 28 września i 1 października 2018 w godz 16.30 – 20.30
 • Ostateczny termin zgłoszeń:  26 września 2018r.
 • PROGRAM
 • ANKIETA

 

 1. Metody pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie

Szkolenie zakończone.  

CZAS TRWANIA: 2 dni – łącznie 10 godzin lekcyjnych

 • Ilość osób w grupie max 30
 • Ilość szkoleń – 1
 • Termin 2 i 3 października  2018 w godz. 16.30 – 20.30
 • Ostateczny termin zgłoszeń:  1 października 2018 r.
 • PROGRAM
 • ANKIETA

 

 1. Ochrona danych osobowych dla organizacji pozarządowych z uwzględnieniem wzorcowej dokumentacji -RODO

Uwaga! Zakończyliśmy nabór na szkolenie. Nie ma już miejsc na liście głównej ani na liście rezerwowej.

CZAS TRWANIA: 2 dni -  łącznie 8 godzin lekcyjnych

 • Ilość osób w grupie max 30
 • Ilość szkoleń - 1
 • Termin 4 i 5 października 2018 w godz. 17.00 – 20.00
 • Ostateczny termin zgłoszeń: 2 października 2018r.
 • PROGRAM
 • ANKIETA

 

 1. Metody pracy z dzieckiem zdolnym - Rola talentów w pracy w zespołowej

 CZAS TRWANIA: 3 dni – łącznie 16 godzin lekcyjnych

 • Ilość osób w grupie max 30
 • Ilość szkoleń – 1
 • Termin 8 i 9 i 10 października 2018 w godz 16.30 – 20.30
 • Ostateczny termin zgłoszeń:  5 października 2018r.
 • PROGRAM
 • ANKIETA

 

 1. Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna

 CZAS TRWANIA: 2 dni -  łącznie 8 godzin lekcyjnych

 • Ilość osób w grupie max 30
 • Ilość szkoleń - 1
 • Termin 15 i 16 października 2018 w godz. 17.00 – 20.00
 • Ostateczny termin zgłoszeń: 12 października  
 • PROGRAM
 • ANKIETA

 

 1. Autoregulacja - kompetencja osobista w pracy z ludźmi: zarządzania sobą, własną energią.

 CZAS TRWANIA: 2 dni – łącznie 10 godzin lekcyjnych

 • Ilość osób w grupie max 30
 • Ilość szkoleń – 1
 • Termin 23 i 24 października  2018 w godz. 16.30 – 20.30
 • Ostateczny termin zgłoszeń:  22 października 2018 r.
 • PROGRAM
 • ANKIETA

 

 8. Arteterapia z elementami kinezjologii edukacyjnej-poziom zaawansowany

 Szkolenie zakończone. 

CZAS TRWANIA: 2 dni – łącznie 10 godzin lekcyjnych

 • Ilość osób w grupie max 30
 • Ilość szkoleń – 1
 • Termin 7 i 8 listopada  2018 w godz. 16.30 – 20.30
 • Ostateczny termin zgłoszeń:  5 listopada 2018 r
 • PROGRAM
 • ANKIETA

 

 1. Moja motywacja-jak oddziaływać pozytywnie na innych - metody aktywizowania i motywowania dzieci/młodzieży

Uwaga! Zmiana terminu szkolenia!

 Szkolenie zakończone. 

CZAS TRWANIA: 2 dni -  łącznie 10 godzin lekcyjnych

 • Ilość osób w grupie max 30
 • Ilość szkoleń - 1
 • Termin 13 i 14 listopada 2018 w godz. 16.30 – 20.30
 • Ostateczny termin zgłoszeń: 9 listopada 2018r.
 • PROGRAM
 • ANKIETA

 

 1. Budowanie motywacji do aktywności seniorów

Szkolenie zakończone. 

 CZAS TRWANIA: 2 dni – łącznie 10 godzin lekcyjnych

 • Ilość osób w grupie max 30
 • Ilość szkoleń – 1
 • Termin 22 i 23 listopada  2018 w godz. 16.30 – 20.30
 • Ostateczny termin zgłoszeń:  20 listopada 2018 r.
 • PROGRAM
 • ANKIETA

 

Rezerwacja miejsca  na szkoleniu następuje poprzez przesłanie ankiety na adres: bps@um.wroc.pl lub jej dostarczenie na adres:

 Biuro ds. Partycypacji Społecznej ul. G. Zapolskiej 4, Wrocław pok. 120 (tel 71 777 9370)