www.wroclaw.pl

  Wrocław – Gruzja. Przyjaźń i współpraca

  Współpraca Wrocławia i Dolnego Śląska z Gruzją i wspólna historia łącząca oba narody – o tych sprawach opowiadają dwie plenerowe wystawy, które można zobaczyć we Wrocławiu. Tak miasto podsumowuje kilkuletnie, przyjazne kontakty z Batumi stolicą Adżarii. Efektem są wspólne projekty samorządowe, kulturalne i biznesowe oraz działający we Wrocławiu pierwszy w Polsce Konsulat Honorowy Gruzji.

  Wystawa „Przyjaźń polsko-gruzińska i niepodległość Gruzji” Fot. Tomasz Hołod/www.wroclaw.pl
  Wystawa „Przyjaźń polsko-gruzińska i niepodległość Gruzji”
  Cieszę się, że Wrocław i Dolny Śląsk mają tak owocne kontakty z Gruzją. To partnerstwo ma dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ była to pierwsza umowa o współpracy, którą podpisałam jak prezydent Wrocławia. Zależy mi na rozwijaniu naszych wzajemnych relacji i umacnianiu współpracy.

  Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia

  Wrocław – Batumi, Dolny Śląsk – Adżaria

  Do 12 marca br. przy ul. Świdnickiej można zobaczyć wystawę „Przyjaźń polsko-gruzińska i niepodległość Gruzji”. Jej autorem jest dr David Kolbaia ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Eskpozycja została przygotowana przez Biuro Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego we Wrocławiu z okazji 100-lecia uznania przez Polskę de iure niepodległości Gruzji. Wystawa przypomina, jak rozwijały się stosunki polsko-gruzińskie w okresie międzywojennym.

  Wystawa: Przyjaźń polsko-gruzińska i niepodległość Gruzji

  Wystawa: Przyjaźń polsko-gruzińska i niepodległość Gruzji

  Wystawa / Akcje społeczne
  Termin od 19 lutego 2021 do 12 marca 2021

  Miejsce ul. Świdnicka

  Zobacz
  W czasach II Rzeczypospolitej Gruzini należeli do tych grup etnicznych, których w większości statystyk nawet osobno nie wykazywano. Emigranci gruzińscy byli grupą niewielką, ale ze względu na swój niepodległościowy charakter dość aktywną i zajmującą szczególną, uprzywilejowaną pozycję, której nie uzasadniała ani liczebność, ani rola ekonomiczna. Pozycja ta miała emocjonalne uzasadnienie w wielowiekowej przyjaźni obu narodów oraz podobieństwie ich losów

  napisał w słowie wstępnym do wystawy dr David Kolbaia

  Tematyka gruzińska będzie obecna także na wystawie przygotowanej przez samorząd województwa dolnośląskiego z okazji 5.rocznicy współpracy Dolnego Śląska z Adżarią. Znajdą się tam informacje o  partnerstwie Wrocławia z Batumi oraz o wrocławskim rondzie imienia Oficerów Gruzińskich Wojska Polskiego.

  We Wrocławiu i na Dolnym Śląsku mieszka około 10 tysięcy obywateli Gruzji. Dzięki współpracy możemy, przybliżać innym mieszkańcom ich kulturę. Ponadto nasze miasta mogą się dużo od siebie nauczyć w różnych dziedzinach.

  Ewa Gołąb-Nowakowska, dyrektor Biuro Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

  Wrocław współpracuje z Gruzją

  Umowa o współpracy Wrocławia z gruzińskim Batumi została podpisana w lipcu 2019 roku, ale pierwsze wspólne projekty realizowano już kilka miesięcy wcześniej.

  • W marcu 2019 r. przeprowadzono wspólną misję gospodarczą Wrocławia i Dolnego Śląska w Gruzji. Z tej okazji zorganizowano konferencją „Wrocław-Batumi" oraz przeanalizowano potencjalne możliwości współpracy z niektórymi miastami Gruzji.
  • W kwietniu 2019 r. podczas spotkania prezydenta Wrocławia z ambasadorem Gruzji, ustalono, że Batumi byłoby najlepszym partnerem dla Wrocławia, również ze względu na trwającą od kilku lat bardzo dobrą współpracę Dolnego Śląska z regionem Adżarii, którego Batumi jest stolicą. Ponadto, Ambasador zainicjował powstanie ronda im. Gruzińskich Oficerów Wojska Polskiego.
  • W maju 2019 r. z okazji rocznicy niepodległości Gruzji w Narodowym Forum Muzyki wystąpiła orkiestra symfoniczna z Tbilisi. Podczas koncertu, w którym uczestniczył m.in. ambasador Gruzji oraz przewodniczący Rady Najwyższej Adżarii, prezydent Wrocławia ogłosił publicznie, iż wkrótce zostanie podpisana umowa o współpracy Wrocławia i Batumi.
  • Uroczysty moment nastąpił 17 lipca 2019 w Batumi, kiedy to prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk oraz prezydent Batumi, Lasha Komakhidze, podpisali umowę o współpracy miast w dziedzinie: turystyki, sportu, ochrony zdrowia i spraw społecznych oraz edukacji.
  • W październiku 2019 r. w ramach programu study tours to Poland koordynowanego przez fundację „Liderzy Przemian” grupa gruzińskich samorządowców odwiedziła Wrocław w celu poznania funkcjonowania niektórych gałęzi społecznych, m.in. budżetu partycypacyjnego, schronisk dla zwierząt czy współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  • W styczniu 2020 roku rozpoczął się wymiar akademicki wymiany, ponieważ Uniwersytet Wrocławski podpisał umowę z Uniwersytetem im. Shota Rustaveli w Batumi.
  • Ponadto w 101 rocznicę uznania przez Polskę niepodległości Demokratycznej Republiki Gruzji, w obecności oficjalnej delegacji Batumi, Ambasadora Gruzji, władz Miasta i Województwa uroczyście zainaugurowano Rondo im. Gruzińskich Oficerów Wojska Polskiego przy ul. Granicznej.
  • Kiedy w marcu 2020 roku rozpoczęła się w Polsce pandemia COVID 19, wielu Gruzinów straciło pracę i w związku z tym również mieszkanie. Wraz z Konsulatem Honorowym Gruzji, Wrocław pomógł w znalezieniu tymczasowego lokum dla obywateli gruzińskich, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji.
  • Latem 2020 r. kiedy sytuacja pandemiczna chwilowo wyhamowała, odbyło się polsko-gruzińskie spotkanie, z okazji 1. rocznicy podpisania umowy partnerskiej między Wrocławiem a Batumi.

  We Wrocławiu jest pierwszy w Polsce Konsulat Honorowy Gruzji

  We wrześniu 2019 we Wrocławiu otwarto Konsulat Honorowy GruzjiOkręg konsularny obejmuje województwo dolnośląskie, ale ponieważ Gruzja w Polsce ma tylko ambasadę w Warszawie, to czasami wrocławski konsulat wspiera gruzińskich obywateli w całej Polsce.

  Wrocław jest pierwszym polskim miastem, w którym powstał konsulat Gruzji. To nie jest przypadek, stolica Dolnego Śląska i region od lat mają z Gruzją przyjacielskie kontakty.

  Wojciech Wróbel, konsul honorowy Gruzji we Wrocławiu

  Konsul podkreśla, że zależy mu na budowanie jak najlepszych relacji polsko-gruzińskich, przybliżaniu Polakom gruzińskiej kultury i tradycji oraz zachęcaniu do kontaktów biznesowych i wyjazdów turystycznych.

  – Mamy już świetne relacje przyjacielskie i samorządowe, teraz czas na biznes. Zależy mi, aby wrocławskie i dolnośląskie firmy były obecne na obszarze Kaukazu Południowego. Ten region jest niezwykle atrakcyjny i stwarza nowe perspektywy biznesowe. Wiedzą o tym dolnośląscy przedsiębiorcy i samorządowcy, którzy od paru lat jeżdżą do Gruzji z misjami gospodarczymi – dodaje Wojciech Wróbel.

  Szczegółowe informacje o działalności placówki można znaleźć na stronie internetowej Konsulatu Honorowego Gruzji we Wrocławiu.

  Wrocław pamięta o Gruzinach

  W czasie epidemii koronawirusa stracili pracę i mieszkania lub ciężko zachorowali. Nie znają języka, czują się bezradni i szukają pomocy. Obcokrajowcom we Wrocławiu pomagają – miasto, placówki konsularne i wrocławianie.

  Przy ul. Granicznej, 28 stycznia 2020 r., oficjalnie otwarto rondo Oficerów Gruzińskich Wojska Polskiego. W ten sposób uczczono przypadającą na 29 stycznia 101. rocznicę uznania przez Polskę niepodległości Demokratycznej Republiki Gruzji, a także wizytę delegacji z miasta partnerskiego Batumi.