wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-3°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 00:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Aktualności
  4. Legalne zatrudnienie i oferty pracy dla Ukraińców

W Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu powstał punkt informacyjny dla przyjezdnych z Ukrainy. Ukraińcy otrzymają tam informacje o legalnym zatrudnieniu w Polsce i ofertach pracy. Rząd zapowiada zmiany, które pozwolą łatwiej zatrudnić cudzoziemców.

Reklama

Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy

Na terenie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu funkcjonuje punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy. W punkcie można uzyskać informacje na temat podjęcia legalnego zatrudnienia w Polsce, wolnych ofert pracy, można też skorzystać z porady zawodowej. Pomoc w poszukiwaniu pracy – informacje dla uchodźców z Ukrainy (w języku ukraińskim).

Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu; Budynek A, parter, pokój nr 1; ul. Gliniana 20-22.

Numery telefonów kontaktowych do pośredników pracy:

  • +48 694 340 718, +48 694 340 616

Numery telefonów kontaktowych do doradców zawodowych:

  • +48 600 329 135, +48 604 253 127

Praca dla uchodźców z Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu zaprasza także do kontaktu pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem przyjezdnych z Ukrainy.

By zgłosić oferty pracy należy wejść na stronę PUP, gdzie są niezbędne informacje oraz formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na adres: wroukraina(at)pup-wroclaw.pl.

Do dyspozycji pracodawców jest Zespół ds. Wsparcia Pracowników Zagranicznych w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, który pomaga w przeprowadzeniu formalności dotyczących pozwoleń na pobyt i pracę. Zainteresowani mogą się kontaktować na adres: jakub.fraczyk(at)araw.pl.

Zatrudnienie obywateli Ukrainy. Zmiany legislacyjne – komentarz

W świetle obecnej sytuacji prawnej cudzoziemców i zapowiadanych przez rząd zmian legislacyjnych w tym zakresie, przedstawiamy komentarz przygotowany przez Adama Smugę, Immigration Department Manager w JP Weber.

– Uciekający ze strefy konfliktu zbrojnego Ukraińcy mogą legalnie przybywać do Polski. Władze zapewniają, że każda osoba uciekająca z Ukrainy zostanie wpuszczona do naszego kraju. Ogromna większość osób przybywających z Ukrainy wjeżdża do Polski na podstawie tzw. ruchu bezwizowego, co uprawnia ich do pozostania w naszym kraju przez najbliższe 90 dni. Osoby, które nie posiadają ze sobą ważnego paszportu wpuszczane są do Polski na podstawie specjalnej zgody Straży Granicznej, co uprawnia ich do pozostania w Polsce przez 15 dni. Po tym czasie będą oni musieli złożyć odpowiedni wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt na podstawie ogólnych przepisów lub o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Warto dodać, że tzw. przepisy covidowe przedłużyły termin na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy do maks. 30 dni od momentu odwołania stanu epidemii. Dotyczy to także osób przebywających w Polsce na podstawie tzw. ruchu bezwizowego. Może być to zatem pewne ułatwienie dla osób, które na takiej podstawie wjechały obecnie do Polski.

Jednym z kluczowych elementów wydaje się obecnie możliwość szybkiego zapewnienia legalnego zatrudnienia dla przybywających do Polski Ukraińców. Wiele polskich firm oferuje obecnie Ukraińcom wsparcie w zakresie możliwości podjęcia pracy. Korzystne w tym względzie są niedawne zmiany legislacyjne, które wydłużyły możliwość pracy na podstawie tzw. „oświadczenia o powierzeniu pracy” do 24 miesięcy. Procedura oświadczeniowa jest sporym ułatwieniem względem możliwości szybkiego rozpoczęcia legalnej pracy przez cudzoziemca – rejestracja oświadczenia w odpowiednim urzędzie pracy jest stosunkowo prosta i szybka. Całość procesu trwa nie dłużej niż 14 dni.

Obecnie konieczne jest jednak uelastycznienie przepisów dotyczących legalizacji pobytu w Polsce. Można się spodziewać, że przy przeciągających się działaniach zbrojnych wielu obywateli Ukrainy będzie chciało zostać w naszym kraju na dłużej niż przez 90 dni. Będzie to dla nich oznaczało konieczność przejścia przez procedurę udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Procedura ta jest obecnie dość sformalizowania, co przy braku choćby czasowego uproszczenia procedur może spowodować zablokowanie urzędów wojewódzkich poprzez gwałtowny napływ tego rodzaju wniosków.

W obecnym kształcie przepisy nie dają też jasnej podstawy do ubiegania się o legalizację pobytu przez osoby, które nie będą podejmowały w naszym kraju zatrudnienia. Mobilizacja wojskowa na Ukrainie spowodowała, że pośród osób przybywających do Polski ogromną większość stanowią kobiety i dzieci. Matki opiekujące się dziećmi mogą nie być w stanie podjąć zatrudnienia pozwalającego na osiąganie w Polsce regularnego dochodu. Ten element jest zaś w świetle obecnych przepisów jednym z głównych elementów warunkujących udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.

Zmiany w przepisach powinny zatem zwiększać elastyczność procedur, dając Ukraińcom możliwość wyboru formy legalizacji pobytu, która będzie najbardziej odpowiadała ich indywidualnej sytuacji. Zasadne jest wręcz rozważenie czasowego, całkowitego zwolnienia Ukraińców z obowiązków legalizacyjnych względem zatrudnienia i pobytu w Polsce. Pozwoli to im uniknąć dodatkowych procedur i kosztów, które komplikują obecnie ich i tak trudną sytuację po ucieczce z Ukrainy.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez rząd, szczegóły zmian legislacyjnych w związku z napływem osób z Ukrainy mamy poznać w najbliższych dniach – mówi Adam Smuga, Immigration Department Manager w JP Weber.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl