www.wroclaw.pl

    Podatki i ubezpieczenia

    Gmina Wrocław oferuje ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości. Pakiet pomocy przeznaczony jest dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje oraz rozpoczynających działalność gospodarczą.

    Uruchamiając własny biznes, mamy obowiązek zarejestrować się jako podatnik i posiadać numer identyfikacji podatkowej (NIP). Decyzje o tym, jak będziemy prowadzić księgowość w firmie, warto podjąć przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1, w którym należy podać dane podmiotu prowadzącego jego dokumentację rachunkową. Można zadeklarować samodzielne prowadzenie księgowości, można też wskazać, że dokumentację rachunkową prowadzić będzie wybrane biuro rachunkowe (w takiej sytuacji wpisujemy na wniosku firmę i jej NIP). Jeśli zmienimy zdanie, mamy obowiązek zgłosić ten fakt w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zmiany (np. podpisania umowy z biurem rachunkowym), za pośrednictwem wniosku CEIDG-1.

    UWAGA! Osoba fizyczna, która posiada NIP, nie musi starać się o nadanie nowego numeru w związku z rozpoczynaną indywidualną działalnością gospodarczą. Jej osobisty NIP staje się „NIP-em firmy”.

    Inaczej jest w przypadku spółki cywilnej, której musi być nadany NIP, odrębny od NIP-ów wspólników. Nadanie numeru NIP jest bezpłatne. Sprawę załatwia się w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby spółki.