wroclaw.pl Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 6°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Podatek od osób fizycznych PIT

Redakcja www.wroclaw.pl,
Podejmując decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej, musimy dokonać wyboru formy opodatkowania. Pexels
Podejmując decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej, musimy dokonać wyboru formy opodatkowania.

Nie wszyscy przedsiębiorcy płacą podatki według tych samych zasad. Wiele zależy od formy prawnej i statusu podatnika, wielkości firmy, a także rodzaju prowadzonej działalności.

Reklama

Przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, będący osobami fizycznymi i jednocześnie wspólnikami spółki cywilnej lub prowadzący działalność w formie osobowych spółek handlowych, podlegają opodatkowaniu dochodów pochodzących z tej działalności na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307, z późn. zm.) albo na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Podejmując decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej, musimy dokonać wyboru formy opodatkowania. Trzeba wziąć pod uwagę:

Warto zastanowić się również, czy zamierzamy korzystać z ulg podatkowych, czy będziemy rozliczać się ze współmałżonkiem albo na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Wybór formy podatku PIT wpływa na wysokość przyszłych zobowiązań i rodzaj ewidencji księgowych. Zmianę formy opodatkowania na inną należy zgłosić do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego.

PIT ma kilka odmian

Przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych  może korzystać ze wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem, ma też prawo do licznych ulg.

Zaliczki na poczet podatku płaci się miesięcznie lub kwartalnie. Po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do 30 kwietnia roku następnego, należy złożyć zeznanie PIT-36.

Opcja korzystna dla firmy, która spodziewa się dużych dochodów. Jej wadą jest brak prawa do większości ulg podatkowych, nie można też rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani z samotnie wychowywanym dzieckiem. Można natomiast odliczać koszty i składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Kiedy warto przejść na podatek liniowy.

To uproszczona forma rozliczania podatku dochodowego, ale nie każdy ma do niej prawo. Ryczałtu nie można wybrać, jeżeli m.in. prowadzi się aptekę, lombard, kantor.

Podatek obliczamy od przychodu, którego nie można pomniejszyć o żadne koszty jego uzyskania. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności.

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl